Rubrika: Teams

Učební text Microsoft Teams

V červenci 2021 vznikl učební text Nástroj týmové spolupráce Microsoft Teams o rozsahu 146 stran. K dispozici je na webu Manažerské informatiky. Součástí je i kapitola o aplikaci Microsoft Whiteboard. Učební text je určen pro učitele, studenty i uživatele z firem.

Přenosná hybridní učebna

Hybridní výuku lze alternativně s vyššími nároky na přednášejícího provádět pomocí notebooku s kvalitním mikrofonem a přenosného monitoru.

Schválení v Teams

Aplikace Schválení umožňuje požádat jednoho či více uživatelů o schválení žádosti. Žádost může obsahovat přílohy. Doplnění aplikace V levém panelu nástrojů Teams klikneme do tlačítka Další přidané aplikace (…). Vybereme aplikaci Schválení. Pokud není dostupná zapíšeme název Schválení do horního vyhledávacího panelu a klikneme do tlačítka Další aplikace a aplikaci dohledáme. Tlačítko Schválení můžeme z […]

Teams Public Preview

Ve verzi Teams Public Preview jsou k dispozici připravované nové funkcionality Teams s omezenou zárukou.

Scény v režimu Společně

V online schůzce Teams v režimu Společně lze vybírat scénu, do níž jsou zobrazeni účastníci schůzky.

Kalendář kanálu

Do kanálu lze přidat kartu Kalendář kanálu, která zobrazí kanálové schůzky. V kartě lze přidávat nová kanálové schůzky.

Power BI v Teams

Osobní karta Teams umožňuje zobrazit vlastní i sdílené objekty v Power BI (oblíbené řídící panely, sestavy, datové sady, osobní prostor, sdílené prostory). Umožňuje také vytvořit novou sestavu, zadat data.

Rezervace v Teams

Osobní karta Teams umožňuje zobrazit rezervace uživatele v jeho rezervačních kalendářích, doplnit ruční rezervace a upravit základní nastavení rezervací.

Skupinové místnosti – Breakout Rooms

V online schůzce může organizátor založit skupinové místnosti, v nichž se po otevření místností organizátorem odehrávají dílčí schůzky skupin. Účastníky schůzky lze rozdělit do skupin automaticky nebo ručně.

Upozornění na konec schůzky v Teams

Organizátor je 5 minut před koncem schůzky v Teams upozorněn na blížící se konec schůzky. Po plánovaném konci schůzky nedojde k automatickému ukončení schůzky.