Rubrika: Teams

Prezentující pro správu místností v Microsoft Teams

Prezentující pro správu místností nesmí být spoluorganizátorem. V možnostech schůzky je nastaven prezentující pro správu místností jako prezentující, popř. prezentujícími jsou všichni. V úpravě schůzky v kartě Skupinové místnosti vytvoříme místnosti. Klikneme do tlačítka Nastavení místnosti. V poli Přiradit prezentující pro správu místností vybereme konkrétní prezentující pro správu místností. Prezentující pro správu místností nemá v […]

Dynamické členství v týmech Microsoft Teams

Dynamické členství umožňuje definovat členství v týmu Microsoft Teams jedním nebo více pravidly na základě atributů uživatelů v Azure Active Directory. Uživatelé se automaticky přidávají nebo odebírají do týmu, když se změní atributy uživatele nebo když jsou založeni nebo odstraněni uživatelé ve firmě.

Učební text Microsoft Teams

V červenci 2021 vznikl učební text Nástroj týmové spolupráce Microsoft Teams o rozsahu 146 stran. K dispozici je na webu Manažerské informatiky. Součástí je i kapitola o aplikaci Microsoft Whiteboard. Učební text je určen pro učitele, studenty i uživatele z firem.

Přenosná hybridní učebna

Hybridní výuku lze alternativně s vyššími nároky na přednášejícího provádět pomocí notebooku s kvalitním mikrofonem a přenosného monitoru.

Schválení v Teams

Aplikace Schválení umožňuje požádat jednoho či více uživatelů o schválení žádosti. Žádost může obsahovat přílohy. Doplnění aplikace V levém panelu nástrojů Teams klikneme do tlačítka Další přidané aplikace (…). Vybereme aplikaci Schválení. Pokud není dostupná zapíšeme název Schválení do horního vyhledávacího panelu a klikneme do tlačítka Další aplikace a aplikaci dohledáme. Tlačítko Schválení můžeme z […]

Teams Public Preview

Ve verzi Teams Public Preview jsou k dispozici připravované nové funkcionality Teams s omezenou zárukou.

Scény v režimu Společně

V online schůzce Teams v režimu Společně lze vybírat scénu, do níž jsou zobrazeni účastníci schůzky.

Kalendář kanálu

Do kanálu lze přidat kartu Kalendář kanálu, která zobrazí kanálové schůzky. V kartě lze přidávat nová kanálové schůzky.

Power BI v Teams

Osobní karta Teams umožňuje zobrazit vlastní i sdílené objekty v Power BI (oblíbené řídící panely, sestavy, datové sady, osobní prostor, sdílené prostory). Umožňuje také vytvořit novou sestavu, zadat data.

Weby Vysoké školy ekonomické v Praze využívají pro optimalizaci svého obsahu a poskytovaných služeb cookies. Prosíme o udělení souhlasu s jejich uložením.

Vyberte služby, pro které chcete povolit využívání cookies: