Rubrika: Moodle

Moodle v předmětu Manažerská informatika

V předmětu Manažerská informatika je využíván LMS Moodle. Aplikovány jsou studijní materiály stránka URL a činnosti úkol, anketa, test, dotazník. Je povoleno sledování plnění činností. Některé činnosti mají omezený přístup po splnění jiných činností. V kurzu jsou upraveny obrázky v dlaždicích. V hodnocení je využita uživatelská škála, import docházky ze studijního informačního systému InSIS, kategorie, výpočty. Po absolvování kurzu student obdrží odznak a vyplňuje hodnotící dotazník.

Test

Znalosti studentů lze prověřit testy. Nejprve je vhodné připravit banku úloh, z níž později v konkrétním předmětu vybíráme otázky do testu. Báze otázky V předmětu klikneme do tlačítka Nastavení (ozubené kolečko) a vybereme volbu Více. V sekci Banka úloh klikneme do odkazu Kategorie a připravíme kategorie otázek, v rámci nichž se budou automaticky vybírat otázky, […]

Nástěnka

Na výchozí stránce uživatele v Moodlu Nástěnka můžeme nastavit zobrazované bloky, např. Přehled kurzů, Čtečka RSS, HTML text, Kalendář, Nadcházející události.

Nastavení kurzu

V nastavení kurzu lze nastavit mj. krátký název kurzu, popis kurzu, obrázek kurzu a typ uspořádání kurzu, např. týdenní uspořádání.

Struktura stránky kurzu

V rámci stránky můžeme upravit bloky úvodu kurzu, nastavit jednotlivé oddíly (sekce) dle týdnů či témat. Můžeme také doplnit souhrnné bloky, např. odkazy na oddíly, docházku, činnosti, kalendář, nadcházející události.

Vybrané studijní materiály kurzu

Do úvodu či jednotlivých oddílů týdnů či témat kurzu můžeme doplňovat studijní materiály. Student je prohlíží, neodevzdává výsledky, neprokazuje svou aktivitu. Mezi časté patří URL, Stránka (včetně vložení videa), Kniha.

Vybrané činnosti kurzu

Do úvodu či jednotlivých oddílů týdnů či témat kurzu můžeme doplňovat činnosti. Studenti je aktivně provádějí. Mezi časté patří Úkol, Docházka, Scheduler (registrace na termíny). Aktivity mohou být bodovány, k dispozici je celkové vyhodnocení bodů.

Weby Vysoké školy ekonomické v Praze využívají pro optimalizaci svého obsahu a poskytovaných služeb cookies. Prosíme o udělení souhlasu s jejich uložením.

Vyberte služby, pro které chcete povolit využívání cookies: