Moodle v předmětu Manažerská informatika

V předmětu Manažerská informatika je využíván LMS Moodle. Aplikovány jsou studijní materiály stránka, URL a činnosti úkol, anketa, test, dotazník. Je povoleno sledování plnění činností. Některé činnosti mají omezený přístup po splnění jiných činností. V kurzu jsou upraveny obrázky v dlaždicích. V hodnocení je využita uživatelská škála, import docházky ze studijního informačního systému InSIS, kategorie, výpočty. Po absolvování kurzu student obdrží odznak a vyplňuje hodnotící dotazník.

Koncepce kurzu Manažerské informatiky

 • Předmět je povinně volitelný pro studenty bakalářského studia všech programů Fakulty mezinárodních vztahů.
 • Na přednáškách jsou probírány aplikace OneDrive, Access, SharePoint, Teams, Outlook, Power BI, Project, To Do, Planner, PowerPoint, OneNote, Sway, Power Automate a Wix, na cvičeních Excel a Word.
 • V předmětu může student získat až 100 bodů.
 • Za aktivní účast na přednášce získává student 0,5 bodu. Za aktivní účast na cvičení student získává 0,5 bodu. Docházka je evidována prostřednictvím čtečky u vstupu do místnosti. Student musí načíst identifikační kartu v intervalu 15 minut před – 15 minut po zahájení výuky. Docházka je automaticky vložena do Integrovaného studijního informačního systému (InSIS) a dávkově importována (v součtu) do Moodlu do položek hodnocení Doch-př a Doch-cv.
 • Z každé přednášky a cvičení student vypracovává úkol, za nějž může získat 1 bod.
 • Přednášky i cvičení jsou přenášeny prostřednictvím Teams. Nahrávky s českými přepisy a doplněním kapitol jsou studentům dostupné v Teams (odkaz z Moodlu) a na YouTube. V nahrávkách je zaznamenávána plocha počítače, promítaná prezentace a obraz kamery.
 • V průběhu semestru (v 8. a 13. týdnu) student vypracovává dva praktické testy, za něž může získat 25 (Excel) a 12 bodů (Word). Musí získat alespoň 60 % bodů (tj. 15, popř. 7 bodů). V případě neúspěchu může student opakovat jeden z testů v náhradním termínu.
 • Na konci semestru student absolvuje elektronický test ze znalostí z přednášek, za nějž může získat 12 bodů. Není stanoven nutný minimální počet bodů za elektronický test.
 • Znalosti PowerPointu a Wordu jsou ověřovány seminární prací v rozsahu asi 4 strany. Za text a prezentaci obdrží student až 10 bodů, za ústní obhajobu ve zkouškovém období až 5 bodů. Musí získat alespoň 60 % bodů (tj. 9 bodů). V případě splnění minimálních hranic bodů (60 % za test z Excelu, 60 % za test z Wordu, 60 % za seminární práci, 60 % za součet za všechny aktivity) může student požádat o odpuštění ústní obhajoby seminární práce.
 • Celkové body z Moodlu jsou automaticky přenášeny do archu průběžného hodnocení v InSIS, kde probíhá automatické hodnocení známkou.
 • Po absolvování kurzu je studentovi přidělen odznak. Student vyplní v Moodlu hodnotící dotazník.

Domovská stránka předmětu

Na nástěnce Moodlu vybereme kurz.

Nastavení obrázku dlaždice kurzu:

 • V levém panelu v sekci Správa rozbalíme volbu Správa kurzu a klikneme do volby Rozšířené atributy kurzu.

Nastavení kurzu:

 • V levém panelu v sekci Správa rozbalíme volbu Správa kurzu a klikneme do volby Upravit nastavení. Nastavíme vybraná pole:
  • Obecná nastavení
   • Viditelnost kurzu: Ukázat
  • Typ uspořádání kurzu
   • Uspořádání: Dlaždice
   • Způsob zobrazení: Dlaždice
  • Sledování plnění
   • Povolit sledování plnění: Ano
  • Štítky
   • Microsoft 365, Excel, Word
    Pokud uživatel v levém panelu vybere v Navigace/Nástěnka/Hlavní stránka/Štítky, zobrazí se mu štítky z kurzů, dostupných objektů, blogů. Po kliknutí do štítku se zobrazí příslušné kurzy, objekty, blogy.

Pro předmět je využito 37 témat. Jsou zobrazeny formou dlaždic:

Dlaždice jsou připraveny v PowerPointu a exportovány do obrázků ve formátu PNG. Nastavení obrázku dlaždic:

 • V levém panelu v sekci Správa rozbalíme volbu Správa kurzu a klikneme do volby Obrázky.

Objekty dostupné z jednotlivých dlaždic:

 • Informace k předmětu
  • URL: Sylabus předmětu
   Popis: odkaz do InSIS
   Každý předmět má odkaz do skladu předmětů. Je vhodné používat odkaz do skladu, aby odkaz byl trvale platný.
   Např.: https://insis.vse.cz/katalog/syllabus.pl?predmet=174997, kde 174997 je odkaz do skladu předmětů, nikoliv na jednotlivý semestr.
  • Stránka: Úvodní prezentace
   Popis: odkaz na SharePoint s prezentacemi v PowerPointu na úvod přednášek a cvičení
  • Stránka: Základní orientace v prostředí LMS Moodle VŠE
   Popis: stručný návod k Moodlu VŠE
  • Stránka: Docházka na přednášky a cvičení
   Popis: jak a kdy provést evidenci docházky prostřednictvím ID karty
  • Stránka: Profilová fotografie do studijních systémů
   Popis: jak vložit profilovou fotografii do InSIS, Moodlu, Teams
  • Stránka: Inovační týden
   Popis: nabídka synchronní intenzivní výuky Power BI
  • Stránka: Upřesnění domácích úkolů, testu a výuky v listopadu
   Popis: úkoly, testy a výuka 7. – 9. týden
  • Stránka: Instalace Microsoft Project
   pokyny pro přípravu na přednášku o úkolech, plánování a řízení projektů
  • Stránka: Body dosažené v předmětu
   kde najít a jak číst bodové hodnocení
 • Web a intranet předmětu
 • Týmy a nahrávky v Teams
  • Stránka: Týmy a nahrávky v Teams
 • Studijní materiály
  • Stránka: Studijní materiály
 • Seminární práce
  • Stránka: SP – pokyny
   Popis: cíl práce, anotace, parametry prezentace, náležitosti dokumentace, obsah, obhajoba
  • Úkol: SP – téma
   Popis: Vložte jako text

   • do prvního řádku téma
   • do dalších řádků anotaci v rozsahu maximálně 60 slov včetně názvu tématu
  • Úkol: SP – soubory
   Navazuje na odevzdání úkolu SP – téma
   Popis:
   podmínkou odevzdání je schválené téma seminární práce
   až 10 bodů za text a prezentační soubor seminární práce
   až 5 bodů za prezentaci práce a diskusi u obhajoby
  • Stránka: Upřesnění obhajob seminárních prací
   Popis: kdy je nutné obhajovat práci, termíny, forma obhajoby
  • Úkol: Žádost o prominutí obhajoby
   Popis:
   Podmínkou je splnění 60 % z testu Excelu, 60 % z testu Wordu, 60 % ze seminární práce (tj. alespoň 9 bodů za odevzdané soubory seminární práce).
   Vložte jako text Žádám o prominutí obhajoby seminární práce.
 • Konzultační hodiny
 • Body
  • URL: Body
   odkaz do Moodlu na Body za předměty
   body jsou dostupné také z nabídky nabídky profilu uživatele (volba Známky)
 • Kalendář
  • URL: Kalendář
   odkaz na Kalendář, v němž jsou uvedeny termíny plnění činností a případné další učitelem vložné události
 • 1. cvičení
  • Studijní materiály – 1. cvičení
   odkazy

   • na kapitolu učebního textu
   • na případnou podrobnější literaturu
   • na demonstrační soubory
   • na prezentaci k výuce
  • Úkol: DÚ01cv
   Popis: zadání je k dispozici zde (odkaz)
 • 1. přednáška
  • Stránka: Studijní materiály – 1. přednáška
   odkazy

   • na kapitolu učebního textu
   • na případnou podrobnější literaturu
   • na demonstrační soubory
   • na prezentaci k výuce
  • Úkol: DÚ01př
   Popis: zadání je k dispozici zde (odkaz)
 • 8. cvičení
  • Soubor: Výchozí soubor k testu 1 – Excel řádný
   Popis:
   Test 1 – Excel
   alespoň 60 %, tj. 15 bodů
  • Úkol: Test 1- Excel řádný
  • Stránka: Studijní materiály – 8. cvičení
  • Úkol: DÚ09cv
 • 13. cvičení
  • Test: Test 2 – přednášky
   Text znalostí z přednášek.
   Není nutné dosáhnout 60 % bodů.
   Otázek je 24 (12 stránek po 2 otázkách).
   Za každou správnou odpověď je 0,5 bodu.
  • Soubor: Výchozí soubory k testu 3 – Word řádný
  • Úkol: Test 3- Word řádný
   Popis:
   Test 3 – Word
   alespoň 60 %, tj. 7 bodů
  • Stránka: Studijní materiály – 13. cvičení
 • Další materiály
  • Videa YouTube
 • Náhradní testy
  • Soubor: Výchozí soubor k test 1 – Excel náhradní
  • Úkol: Test  1- Excel náhradní
  • Soubor: Výchozí soubory k testu 3 – Word
  • Úkol: Test 3 – Word náhradní
 • Závěrečný dotazník
  • Dotazník: Závěrečný dotazník k předmětu
   podmínkou odevzdání je dosažení 60 % bodů za předmět
   Popsi:
   Vyplnění dotazníku je východiskem další inovace předmětu.
   Dotazník obsahuje 11 otázek.

Týmy a nahrávky v Microsoft Teams

Formou stránky jsou zobrazeny:

 • odkazy na týmy přednášky a jednotlivých cvičení v Teams
  • V Teams zjistíme odkaz z nabídky týmu (… vedle názvu týmu) volbou Získat odkaz pro tým.
 • odkaz na nahrávky pořízené aplikací Teams (výuka probíhá hybridně)
  • Odkazy jsou vytvořeny formou stránky Nahrávky v týmovém webu předmětu, která obsahuje webovou část Knihovna dokumentů se zobrazením Nahrávky složky Recordings. Do zobrazení je doplněn sloupec Popis.

Po výuce jsou doplněny v aplikaci Microsoft Stream (po otevření z Teams či SharePointu):

 • Popis: V Microsoft Stream lze upravit kliknutím do pole Přidat popis v spodní části stránky. Text popisu je možné formátovat. Upravený text musíme uložit kliknutím do tlačítka Uložit vpravo dole.
 • Kapitoly: Hledání v nahrávce můžeme studentům usnadnit kapitolami.
  • Pokud sdílíme prezentaci v PowerPointu (nikoli sdílením okna či obrazovky), kapitoly se vytvoří automaticky z názvů snímků.
  • V ostatních případech:
   • Musíme kapitoly zapnout. V pravém panelu klikneme do tlačítka Nastavení videa a zapneme volbu Kapitoly.
   • V pravém panelu klikneme do tlačítka Kapitoly.
   • Prohlížíme nahrávku. Na začátku kapitoly klikneme nahoře do tlačítka Nová kapitola a kapitolu nazveme.

Při nahrávání je nastaven přepis v češtině. V přepisu může student v horním vyhledávacím poli vyhledávat slovo či slovní spojení, např. slovní spojení webová část. Kliknutím do části přepisu se zobrazí příslušná část nahrávky.

Konzultační hodiny v Microsoft Bookings

Rezervaci využití prezenčních, online či hybridních konzultačních hodin umožníme studentům využitím aplikace Bookings prostřednictvím osobní rezervační stránky nebo sdílenými rezervačními stránkami. Např. v kurzu Manažerská informatika je odkaz na sdílenou rezervační stránku (příklad pro konzultační hodiny v úterý 10. 1. 2023, kdy v rámci termínů 12 – 14 a 18 – 19 po 15 minutách je obsazen termín od 18 hodin):

Studijní materiál Stránka: Materiály ke studiu

V studijním materiálu jsou uváděny odkazy:

 • na účelovou základní stručnou literaturu
 • podrobnější účelovou literaturu pro zájemce
  • V odkazu na soubor formátu PDF je možné na závěr doplnit #page=83, kde 83 je číslo stránky, na níž se má soubor otevřít.
 • demonstrační soubory k výkladu
 • odkaz na prezentaci promítanou na přednášce
 • odkaz na nahrávku na YouTube
  • Vložením odkazu na nahrávku na YouTube se zobrazí náhled videa.
  • Po spuštění videa je možné vpravo dole kliknout na tlačítka Celá obrazovka zobrazit video na celou obrazovku.

Studijní materiál URL: Intranet předmětu

V rámci dlaždice Web a intranet předmětu jsou zařazeny dva studijní materiály URL.

Kliknutím na odkaz se zobrazí cíl odkazu ve stejné záložce prohlížeče.

Činnost Úkol: Témata seminární prací

Úkol je nastaven tak, aby student neodevzdával soubor, ale vložil text:

 • V režimu úprav v řádku činnosti SP – téma rozbalíme nabídku Upravit a vybereme volbu Upravit nastavení.
 • V sekci Typy úkolů:
  • Zaškrtneme pole Online text.
  • odškrtneme pole Odevzdané soubory.
  • Do pole Počet slov zadáme 60 a zaškrtneme pole Povolit.
 • Upravíme známku (hodnocení) úkolu:
  • Nejprve definujeme škálu hodnocení:
   • Z domovské stránky kurzu v levém panelu v sekci Správa vybereme Správa kurzu, Nastavení hodnocení.
   • V horním panelu vybereme Škály.
   • Dole klikneme do tlačítka Přidat novou škálu.
   • Vyplníme pole:
    • Název: Schvalování
    • Škála: Zamítnuto; K přepracování; Schváleno
    • Popis: Škála pro stanovisko k návrhu tématu seminární práce
   • Klikneme do tlačítka Uložit změny.
  • V rámci nastavení činnosti SP – téma využijeme pro hodnocení škálu:
   • V sekci Známka zadáme pole:
    • Typ: Škála
    • Škála: Schvalování

Student potom vyplňuje online text:

Činnost Úkol: Seminární práce

V úkolu odevzdávají studenti soubory. Úkol mohou plnit až po splnění úkolu SP – témata. Nastavení návaznosti:

 • V režimu úprav v řádku činnosti SP – soubory rozbalíme nabídku Upravit a vybereme volbu Upravit nastavení.
 •  V sekci Omezit přístup zadáme Student musí splnit následující: SP – téma musí být větší nebo rovno 3. (Zadáním hodnoty ve škále vložíme pořadové číslo ze škály, tj. požadujeme stupeň Schváleno.)
 • V sekci Známka zadáme do pole Maximum bodů hodnotu 10.
 • Po kliknutí do názvu činnosti SP – soubory se nám zobrazí souhrn hodnocení, mj. řádek Nutno ohodnotit, v němž bude počet neobodovaných prací.
 • Varianty dalšího postupu:
  • Klikneme do tlačítka Zobrazit všechny odevzdané úkoly.

   • Zobrazí se úkolů všech studentů. V obrázku jsou zobrazeny tři možné varianty
    • První studentka odevzdala úkol. Úkol ještě není ohodnocen.
    • Druhá studentka odevzdala úkol. Úkol učitel již ohodnotil.
    • Třetí student ještě úkol neodevzdal.
   • Pokud chceme studentovi individuálně prodloužit termín pro odevzdání, rozbalíme vedle tlačítka Známka volbu Upravit a vybereme volbu Poskytnout prodloužení.
   • Pod seznamem studentů jsou významná parametrizační pole:
    • Informovat studenty: zadáme Ano
    • Úkolů na stránku: zadáme např. 100
    • Filtr: vybereme variantu filtrování vypsaných studentů:
     • Neodevzdáno
     • Odevzdáno
     • Požadováno hodnocení: usnadňuje průběžné hodnocení odevzdaných úkolů
     • Prodloužení povoleno
    • Rychlé hodnocení: body můžeme zapisovat bez zobrazení úkolu.
  • Klikneme do tlačítka Známka.
   • Zobrazí se stránka s úkolem studenta s možností vložit body a komentář.
   • Náhled úkolu se zobrazuje v levé části jen při odevzdání ve formátu PDF nebo JPG.
   • Mezi studenty můžeme snadno přecházet navigací Změnit uživatele vpravo nahoře nebo kliknutím do tlačítka Uložit a ukázat další dole.
   • Náhled úkolu se zobrazuje v levé části jen při odevzdání ve formátu PDF nebo JPG.
   • Mezi studenty můžeme snadno přecházet navigací Změnit uživatele vpravo nahoře nebo kliknutím do tlačítka Uložit a ukázat další dole.

Činnost Anketa: Výběr termínu náhradního testu a termínu obhajoby seminární práce

Anketa umožňuje výběr variant odpovědí s možností limitu výběru jednotlivé odpovědi. Lze tak např. rozdělit studenty mezi termíny obhajob. (Optimální je využívat činnost Scheduler, která není na VŠE dostupná.)

Můžeme tak studenty nechat vybrat termín obhajoby seminární práce s nastavením parametrů:

 • Obecná nastavení
  • Název ankety: Termín obhajoby seminární práce
  • Režim zobrazení pro volby: Zobrazit vertiálně
 • Odpovědi
  • Umožnit změnu hlasování: Ano
  • Limit počtu výběrů: Ano
 • Odpověď 1: út 3. 1. 2023, 8 – 11 h, Limit: 12
 • Odpověď 2: út 5. 1. 2023, 8 – 11 h, Limit: 12
 • Odpověď 3: út 10. 1. 2023, 8 – 11 h, Limit: 12
 • Odpověď 4: út 12. 1. 2023, 8 – 11 h, Limit: 12
 • Odpověď 5: út 17. 1. 2023, 8 – 11 h, Limit: 12
 • Odpověď 6: út 19. 1. 2023, 8 – 11 h, Limit: 12

Učitel vidí počet odpovědí včetně jmen dle jednotlivých termínů.

Činnost Úkol: Žádost o prominutí obhajoby

Úkol lze pojmout také jako žádost. Stanovisko je vyjádřeno hodnocením specifickou škálou např. použitou ke schvalování seminárních prací.

Nastavení činnosti Úkol:

 • Obecná nastavení
  • Název úkolu: Žádost o prominutí obhajoby
  • Popis:

   Vyplňují jen studenti, kteří vzdávají svou účast na obhajobě seminární práce

   Podmínkou je splnění 60 % z testu z Excelu, 60 % z testu Wordu, 60 % ze seminární práce (tj. alespoň 9 bodů za odevzdané soubory seminární práce).

   Vložte jako text Žádám o prominutí obhajoby seminární práce.

 • Typy úkolů
  • Typy úkolů: Online text
 • Známka
  • Typ: Škála
  • Škála: Schvalování
  • (Kategorie známek: Seminární práce)

Činnost Test: Test znalostí z přednášek

Znalosti z přednášek byly testovány formou testu v Moodlu.

Otázky a varianty odpovědí byly importovány z InSIS:

 • Z InSIS byly otázky z testové báze exportovány do textového formátu.
  • Textový soubor byl upraven do formátu GIFT dle vzoru:
   $CATEGORY: 01 OneDrive pro firmy​

   otázka s jednou správnou odpovědí​
   ::kapacita kolekce webů::​
   Jaká je kapacita osobní kolekce webů v Office 365 uživatele na VŠE?{​
   ~  50 GB​
   ~ neomezená ​
   ~  1 GB​
   = 1 TB}​

   otázka s více správnými odpověďmi​
   K čemu slouží v Accessu dotazy? {​
   ~%33.333% zobrazování dat z několika tabulek najednou ​
   ~%0% ukládání dat ​
   ~%33.333% výběr (filtrování) dat ​
   ~%33.333% řazení dat} ​
  • Volné řádky ve vzoru jsou nutné.
  • Vysvětlivky:
   CATEGORY: kategorie pro následující otázky (musí následovat volný řádek)​
   :: název otázky​
   = správná odpověď​
   ~ nesprávná odpověď​
   ~%33.333% jedna ze správných odpovědí​
  • Další informace:
 • Otázky s variantami odpovědí jsou ve bázi otázek.
 • Z báze otázek, která je mimo kurzy, vychází činnost test. V bázi otázek jsou otázky rozděleny do kategorií.
 • Nastavení činnosti test:
  • Časování
   • Zpřístupnit test: 17. 12. 2022, 12:45 (Povolit)
   • Uzavřít test: 17. 12. 2022, 13:00 (Povolit)
   • Časový limit: 10 minut (Povolit)
   • Když vyprší čas: Otevřené pokusy jsou automaticky odeslány
  • Rozložení
   • Nová strana: Každých 2 úloh
  • Možnosti prohlídky
   • V průběhu pokus: žádné
   • Ihned po pokusu o zvládnutí testu: Body
   • Později dokud je test zpřístupněn: Body
   • Po uzavření testu: Body, Celková reakce
  • Vzhled
   • Zobraz obrázek uživatele: Malý obrázek
    V průběhu testu je na obrazovce studenta zobrazena v rohu jeho fotografie.
 • Výběr otázek pro test

  • Správa, Správa testu, Upravit test
   • + novou úlohu
   • + existující úlohu z banky úloh (pravděpodobná volba)
   • + náhodnou úlohu z banky úloh

Sledování plnění

 • Na úrovni kurzu je zapnuto sledování:
  • Z domovské stránky kurzu v levé navigaci vybereme Správa, Správa kurzu, Upravit nastavení.
  • V sekci Sledování plnění nastavíme v poli Povolit sledování plnění hodnotu Ano.
 • Pro jednotlivé studijní materiály můžeme vypnout sledování plnění. Studenti potom nemají k dispozici pole pro zaškrtnutí splnění:
  • Např. pro URL Sylabus předmětu vypneme sledování:
   • Rozbalíme nabídku Upravit napravo od názvu činnosti a vybereme volbu Upravit nastavení.
   • Rozbalíme sekci Plnění činností.
   • V poli Sledování plnění vybereme Nezobrazuj splnění činnosti.
   • Klikneme do tlačítka Uložit a vrátit se do kurzu.
 • Vypnutí sledování můžeme provést hromadně:
  • Z domovské stránky kurzu v levé navigaci vybereme Správa, Správa kurzu, Absolvování kurzu.
  • V horním panelu vybereme volbu Hromadná úprava plnění činností.
  • Zaškrtneme činnosti a v horní části klikneme do tlačítka Upravit.
  • V poli Sledování plnění vybereme hodnotu Nezobrazuj splnění činností a klikneme do tlačítka Uložit změny.
 • V průběhu testu lze test monitorovat:
  • Když učitel vybere činnost, klikne do tlačítka Okamžitý náhled testu.
  • Zobrazí se dříve dokončené testy i probíhající testy.
  • Kliknutím do odkazu Prohlédnout pokus, můžeme prohlédnout probíhající test.

Import bodů za docházku

Na VŠE není dostupná činnost Docházka. Docházku je možné vložit do InSIS a importovat do Moodlu.

Varianty vkládání docházky do InSIS:

 • skenováním ID karty studenta čtečkou u vchodu do učebny nebo v katedře posluchárny
 • vygenerováním a sdělením kódu pro docházku, kód vloží student do InSIS
 • ručně

Export z InSIS:

 • Nastavíme automatické hodnocení celkem z automatického hodnocení cvičení a přednášek
  • Pro jednotlivá cvičení:
   • Přenos výsledků z přednášek: nepřenášet nic
   • Nastavení hodnocení docházky: 1 bodů
   • Nastavení celkového hodnocení: pouze Docházka s vahou 0,5
  • Pro přednášku:
   • Přenos výsledků ze cvičení: přenést body ze cvičení do celkového hodnocení
   • Natavení hodnocení docházky: 1 bodů
   • Nastavení celkového hodnocení:
    • Přenos ze cvičení s vahou 1
    • Docházka s vahou 0,5
  • Zobrazení výsledků přednášky se zaškrtnutím ID uživatele
   • panel nástrojů tabulky, Export
   • v tabulce ponechat jen
    • ID uživatele ve sloupci s názvem ID.
    • ziskové na přednášku (sloupec E)  s názvem Doch-př
    • ziskové body za cvičení (sloupec H) s názvem Doch-cv
   • řádky 1 – 2 redukovat na řádek 1
 • Provedeme export se zařazením ID uživatele ve formátu UTF-8, čárkami oddělené.
 • Oddělovačem čárka, desetinná tečka.

Import do Moodlu:

 • Vybereme předmět.
 • V levém panelu dole Správa, Nastavení hodnocení.
 • Rozbalíme nabídku Nastavení hodnocení a vybereme Další, Import.
 • Vybereme připravený soubor (Nahrát soubor, Zvolit soubor, Nahrát tento soubor, Nahrát známky).
 • Identifikovat uživatel podle
  • Mapovat z: ID
  • Mapovat na ID uživatele
 • Mapování položek hodnocení:
  • ID: Ignorovat
  • Doch-př: Doch-př
  • Doch-cv: Doch-cv
 • Klikneme do tlačítka Nahrát známky.

Nastavení hodnocení

 • V levém panelu v sekci Správa rozbalíme volbu Správa kurzu a klikneme do volby Nastavení hodnocení.
 • V kartě Škály jsme dříve doplnili škálu Schvalování se stupni Zamítnuto, K přepracování, Schváleno.
 • V kartě Slovní známky v dílčí kartě Upravit nastavíme stupnici:
  • Slovní známka 1: 4 nevyhověl pro 4
  • Slovní známka 2: 3 dobře pro 3
  • Slovní známka 3: 2 velmi dobře pro 2
  • Slovní známka 4: 1 výborně pro 1
 • V rámci úkolu nastavíme bodové hodnocení (Upravit, Upravit nastavení, Známka, Maximum bodů) a to:
  • pro domácí úkoly z přednášek i cvičení: 1 bod
  • pro Test 1 – Excel: 25 bodů
  • pro Test 2 – přednášky: 12 bodů
  • pro Test 3 – Word: 12 bodů
  • pro SP – soubory: 10 bodů
  • pro SP – obhajoba: 5 bodů
 • Doplníme ruční (později importované položky):
  • V levém panelu v sekci Správa rozbalíme volbu Správa kurzu a klikneme do volby Nastavení hodnocení.
  • Dole klikneme do tlačítka Přidat položku hodnocení.
  • Přidáme tři položky s parametry:
   • Název položky: Doch-př, Doch-cv, SP – obhajoba
   • Nejvyšší známka: 6, 6, 5
 • Vytvoříme kategorie hodnocení:
  • V levém panelu v sekci Správa rozbalíme volbu Správa kurzu a klikneme do volby Nastavení hodnocení.
  • Dole klikneme do tlačítka Přidat kategorii. Přidáme kategorie:
   • Klasifikace
   • Celkem bez SP
   • Docházka
   • DÚ přednášky
   • DÚ cvičení
   • Testy
   • Test 1 – Excel
   • Test 3 – Word
   • Seminární práce
 • Pro činnosti SP – téma a Žádost o prominutí obhajoby ve sloupci Váhy zaškrtneme editační pole a zadáme váhu 0. (Jinak by se vkládaly hodnoty 1 – 3 dle vybraného hodnocení ze škály Schvalování.)
 • Uspořádáme bodované činnosti do hierarchie dle obrázku:
 • Upřesníme nastavení:
  • Název kurzu 22F202 Manažerská informatika (20??/20?? ZS)
   • Celkem v kategorii (Zobrazit více)
    • Název pro celkovou známku v kategorii: Celkem za kurz – v případě nedosažení minimální počtu bodů za testy z Excelu, Wordu a seminární práce uvedena 0
    • Identifikátor: Celkem za kurz
  • Klasifikace
   • Celkem v kategorii (Zobrazit více)
    • Název pro celkovou známku v kategorii: Klasifikace – pokud chcete uzavřít bez obhajoby, vložte úkol Žádost o prominutí obhajoby
    • Typ zobrazení známek: Skutečná hodnota
  • Docházka
   • Celkem v kategorii (Zobrazit více)
    • Identifikátor: Dochazka
   • Celkem v kategorii (Zobrazit více)
    • Identifikátor: DU
  • Testy
   • Celkem v kategorii (Zobrazit více)
    • Identifikátor: Testy
  • Test 1 – Excel
   • Kategorie známek (Zobrazit více)
    • Ignorovat X nejnižších: 1
    • Do souhrnné známky zahrnout pouze neprázdné buňky: odškrtnout
   • Celkem v kategorii (Zobrazit více)
    • Identifikátor: Excel
  • Test 3 – Word
   • Kategorie známek (Zobrazit více)
    • Ignorovat X nejnižších: 1
    • Do souhrnné známky zahrnout pouze neprázdné buňky: odškrtnout
   • Celkem v kategorii (Zobrazit více)
    • Identifikátor: Word
  • Seminární práce
   • Celkem v kategorii (Zobrazit více)
    • Identifikátor: SP
  • Celkem za kurz – v případě nedosažení minimální počtu bodů za testy z Excelu, Wordu a seminární práce uvedena 0
   • Výpočet: =if(And([[Excel]]>=15;[[Word]]>=7;[[SP]]>=9);[[Dochazka]]+[[DU]]+[[Testy]]+[[SP]];0)
  • Klasifikace – pokud chcete uzavřít bez obhajoby, vložte úkol Žádost o prominutí obhajoby
   • Výpočet: =if([[Celkem za kurz]]>=90;1;if([[Celkem za kurz]]>=75;2;if([[Celkem za kurz]]>=60;3;4)))
  • V kartě Nastavit, v dílčí kartě Nastavení hodnocení v kurzu v sekci Známky uživatele vybereme sloupce:
   • Ukázat umístění: Ukázat
   • Zobrazit známky: Výchozí (Ukázat)
   • Ukázat komentáře: Výchozí (Ukázat)
   • Zobrazit průměr: Ukázat
 • V kartě Zobrazit a dílčí kartě Celkový přehled můžeme zobrazit hodnocení s možností sbalení obsahu kategorií.
 • V kartě Zobrazit v dílčí kartě Známky uživatele můžeme zobrazit podrobné hodnocení vpravo nahoře vybraného studenta.

Import bodů za docházku

Na VŠE není dostupná činnost Docházka. Docházku je možné vložit do InSIS a importovat do Moodlu.

Varianty vkládání docházky do InSIS:

 • skenováním ID karty studenta čtečkou u vchodu do učebny nebo v katedře posluchárny
 • vygenerováním a sdělením kódu pro docházku, kód vloží student do InSIS
 • ručně

Export z InSIS:

 • Nastavíme automatické hodnocení celkem z automatického hodnocení cvičení a přednášek
  • Pro jednotlivá cvičení:
   • Přenos výsledků z přednášek: nepřenášet nic
   • Nastavení hodnocení docházky: 1 bodů
   • Nastavení celkového hodnocení: pouze Docházka s vahou 0,5
  • Pro přednášku:
   • Přenos výsledků ze cvičení: přenést body ze cvičení do celkového hodnocení
   • Natavení hodnocení docházky: 1 bodů
   • Nastavení celkového hodnocení:
    • Přenos ze cvičení s vahou 1
    • Docházka s vahou 0,5
  • Zobrazení výsledků přednášky se zaškrtnutím ID uživatele
   • panel nástrojů tabulky, Export
   • v tabulce ponechat jen
    • ID uživatele ve sloupci s názvem ID.
    • ziskové na přednášku (sloupec E) s názvem Doch-př
    • ziskové body za cvičení (sloupec H) s názvem Doch-cv
   • řádky 1 – 2 redukovat na řádek 1
 • Provedeme export se zařazením ID uživatele ve formátu UTF-8, čárkami oddělené.
 • Oddělovačem čárka, desetinná tečka.

Import do Moodlu: Import do Moodlu:

   • Rozbalíme nabídku Nastavení hodnocení a vybereme Další, Import.
   • Vybereme připravený soubor (Nahrát soubor, Zvolit soubor, Nahrát tento soubor, Nahrát známky).
   • Identifikovat uživatel podle
    • Mapovat z: ID
    • Mapovat na ID uživatele
   • Mapování položek hodnocení:
    • ID: Ignorovat
    • Doch-př: Doch-př
    • Doch-cv: Doch-cv
   • Klikneme do tlačítka Nahrát známky.

Finální nastavení automatického hodnocení v InSIS:

 • Upravíme nastavení tak, aby byly přenášeny celkové body z Moodlu do InSIS
  • Pro jednotlivá cvičení:
   • Nastavení přenosu průběžného hodnocení do celkového hodnocení:
    • LMS: zaškrtnout
   • Nastavení celkového hodnocení
    • Docházka: odškrtnout
  • Pro přednášku:
   • Nastavení celkového hodnocení
    • Přenos ze cvičení: ponechat zašrktnuté
    • Docházka: odškrtnout

Odznak za absolvování předmětu

Za absolvování kurzu či přesněji stanovené podmínky můžeme studentovi udělit odznak.

   • V levém panelu v sekci Správa rozbalíme volbu Správa kurzu a klikneme do volby Odznaky/Přidat odznak, např. s parametry:
    • Název: Microsoft 365
    • Popis: úspěšné absolvování předmětu 22F202 Manažerská informatika (znalost aplikací OneDrive pro firmy, SharePoint, Teams, Outlook, To Do, Planner, Project, PowerPoint, OneNote, Access, Power BI, Wix, podrobná znalost aplikací Excel a Word)
    • Obrázek
    • Jméno autora obrázku: Tomáš Kubálek
    • E-mail autora obrázku: kubalek@vse.cz
    • Adresa URL: https://min.vse.cz
   • Po nastavení parametrů odznak zpřístupníme kliknutím do tlačítka Povolit přístup.
   • Ruční udělení odznaku:
    • V levém panelu v sekci Správa rozbalíme volbu Správa kurzu a klikneme do volby Odznaky/Správa odznaků.
    • V řádku odznaku klikneme ve sloupci Akce do tlačítka Udělený odznak.
    • Z pravého seznamu Potenciální příjemci odznaku vybereme studenta. Klikneme do tlačítka Udělený odznak.
   • Student vidí odznak v kurzu:
    • V levém panelu v sekci Navigace rozbalí volbu předmětu a klikne do odkazu Odznaky.

Činnost Dotazník: Hodnotící dotazník

Činnost Dotazník umožňuje anonymní či jmenovitý sběr odpovědí studentů, např. jejich hodnocení předmětu.

K dispozici je 9 typů otázek, mj.

   • Výběr z možných odpovědí
   • Číselná odpověď
   • Krátká textová odpověď
   • Dlouhá textová odpověď
   • Vložit zalomení stránky

V předmětu Manažerská informatika studenti vyplňují dotazník po udělení známky:

Učitel může prohlédnout jednotlivé odpovědi nebo analýzu všech odpovědí:

Weby Vysoké školy ekonomické v Praze využívají pro optimalizaci svého obsahu a poskytovaných služeb cookies. Prosíme o udělení souhlasu s jejich uložením.

Vyberte služby, pro které chcete povolit využívání cookies: