Nabízená témata závěrečných prací

Název Typ práce
Elektronické vzdělávání BP
Internet věcí a jeho využití BP
Mobilní aplikace BP
Nasazení cloud technologií na školách BP
Práce z domu BP
Vlastní téma BP
Využití Business Intelligence BP
Využití cloudových technologií v podnikání BP
Vlastní téma DP