Ohlédnutí za bývalými kolegy

 

spolupracovník katedra nyní
prof. Ing. Eva Cihelková, CSc. katedra světové ekonomiky (vedoucí katedry, proděkanka pro vědu) Paneuropská vysoká škola, Fakulta ekonomie a podnikání, Ústav mezinárodního podnikání
doc. Ing. Josef Abrhám, Ph.D.  katedra světové ekonomiky, později katedra cestovního ruchu (vedoucí katedry) Metropolitní univerzita Praha, katedra cestovního ruchu (vedoucí katedry)
prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc. katedra politologie (vedoucí katedry) Masarykův ústav vyšších studií (pověřená řízením MÚVS)
prof. PhDr. Karel B. Müller, Ph.D.
(Epitaphium sciantiae politicae in Universitate Oeconomica Prague)
katedra politologie (vedoucí katedry) CEVRO institut, katedra politologie a mezinárodních vztahů
PhDr. Ing. Radka Havlová, Ph.D. Středisko mezinárodních studií Jana Masaryka CEVRO institut, katedra bezpečnostních studií
Ing. Markéta Kubálková, Ph.D. katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací Autocont, Office 365 Consultant
Ing. Ivana Topolová, Ph.D. katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací ICZ, a.s., metodik zavádění informačních systémů
Ing. Helena Ouředníková katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací (sekretářka) ČVUT, MÚVS
vedoucí oddělení celoživotního vzdělávání
Veronika Burešová (roz. Tajčová) katedry cestovního ruchu
(sekretářka)
prof. Ing. Dana Zadražilová, CSc. katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací
(vedoucí katedry)

Weby Vysoké školy ekonomické v Praze využívají pro optimalizaci svého obsahu a poskytovaných služeb cookies. Prosíme o udělení souhlasu s jejich uložením.

Vyberte služby, pro které chcete povolit využívání cookies: