Dílčí veřejné weby – WordPress

  • Školení
    •  Odkazy pro učitele a zaměstnance na prezentace, záznamy školení a další soubory ze školení učitelů a zaměstnanců.
  • Technika
    • Návody, rady, dokumentace a další texty k technickým prvkům využívaným ve výuce na VŠE (interaktivní tabule, informační zobrazovače, vícedruhové záznamy, dveřní čtečky, multifunkční zařízení, bezdrátová prezentace a další).
  • Pravěk
    • Výsledky více než 20leté spolupráce s Archeologickým ústavem AV ČR: zpracování archeologických nálezů, zejména odhadu jejich stáří seriační metodou.