Rubrika: Stream

Přístup k nahrávkám v archivovaných týmech

Uživatelům jsou dostupné i nahrávky z kanálových schůzek v archivovaných týmech. Studenti tak mohou prohlížet i nahrávky předmětů z dřívějších semestrů/pololetí v aplikaci Microsoft Stream.

Microsoft Stream – nástroj uložení a sdílení nahrávek

Do aplikace Microsoft Stream se ukládají nahrávky schůzek, tj. také online výuky. Nahrávky jsou dostupné uživatelům pozvaným na schůzku, popř. studentům týmu, v němž byla nahrávka pořízena. Je možné upravit jejich název, popis, sdílet je dalším týmům či celé organizaci (škole).

Přímé nahrávky v Microsoft Stream

Do Microsoft Stream lze bez využití Teams nahrát obrazovku až do rozsahu 15 minut.
Takové nahrávky je možné využít pro kratší instruktážní videa nebo pro virtuální obhajobu seminárních prací.

Weby Vysoké školy ekonomické v Praze využívají pro optimalizaci svého obsahu a poskytovaných služeb cookies. Prosíme o udělení souhlasu s jejich uložením.

Vyberte služby, pro které chcete povolit využívání cookies: