Distanční studium

Obor Podniková ekonomika a management – navazující magisterské studium

Fakulta podnikohospodářská v průběhu akademického roku 2001/02 připravila distanční formu magisterského navazujícího studijního programu.

Projekt distanční formy studia byl na konci dubna 2002 předložen ke schválení Akreditační komisi MŠMT.

Dne 6. 6. 2002 zasedala v Praze pracovní komise pro ekonomii Akreditační komise MŠMT. Na základě kladných posudků na projekt i učební pomůcky a na základě diskuse v pracovní komisi doporučila udělit akreditaci distanční formě magisterského navazujícího programu fakulty.

Dne 18. 6. 2002 zasedala v Strážnici na Moravě Akreditační komise. Na jednání byli přizváni i zástupci fakulty. Projekt představili ve 40ti minutovém vystoupení včetně ukázek distančních pomůcek. Po rozsáhlé asi 25ti minutové diskusi byla jednohlasně udělena akreditace distanční formě magisterského navazujícího programu fakulty na nejdelší dle zákona možnou dobu, tj. na 4 roky.

Dne 7. 6. 2005 Akreditační komise projednala v Medlově reakreaditaci studijních programů FPH v souvislosti s realizací systému evropských kreditů (ECTS). Na základě Projektu prodloužení akreditace studijních programů Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze byla fakultě prodloužena akreditace studijních programů včetně distanční formy navazujícího studijního programu do 20. 7. 2009.

Učitelé fakulty prezentovali projekt distanční formy na odborných konferencích:

Weby Vysoké školy ekonomické v Praze využívají pro optimalizaci svého obsahu a poskytovaných služeb cookies. Prosíme o udělení souhlasu s jejich uložením.

Vyberte služby, pro které chcete povolit využívání cookies: