Rubrika: Microsoft 365

Osobní rezervační stránka – Bookings with me

Osobní rezervační stránka umožňuje uživateli nabízet uživatelům z plánů E3, A3 a vyšších veřejné rezervace jeho služeb, např. konzultačních hodin, a soukromé rezervace dostupné jen z odkazu, např. rezervace pro pohovor se členy projektového týmu. Rezervovat čas může uživatel Microsoft365 nebo uživatel bez účtu Microsoft 365.

Aplikace Power Automate pro tvorbu toků

Aplikace Power Automate (dříve Microsoft Flow) umožňuje automatizovat toky dat mezi aplikacemi Microsoft 365. V demonstračním příkladu je automatizován přenos uživatelů registrovaných formulářem z Forms do členů týmů v Teams.

Microsoft Whiteboard – sdílená tabule

Microsoft Whiteboard je aplikace využívaná pro sdílení tabule v Microsoft Teams, ale také samostatná webová i desktopová aplikace, která ukládá tabule do cloudu.

Zkušební tenant Microsoft 365

Zejména pro testování nových nebo nedostupných funkcionalit a správy je vhodné vytvořit si 30denní zkušební tenant v plánu E5 pro 25 uživatelů.

Microsoft Fluid – rychlá spolupráce pomocí komponent

Aplikace Microsoft Fluid slouží k rychlému sdílení nápadů, problémů, pracovní agendy. Nyní ji uživatelé Microsoft 365 mohou využít v Preview verzi. Soubory aplikace se ukládají do OneDrivu pro firmy nebo do SharePointu a je možné dále je sdílet. Součástí mohou být texty, tabulky, obrázky, úkoly, zmínky.

Titulky prezentace PowerPointu

V desktopové aplikaci PowerPoint je nyní možné zapnout v rámci prezentace divákům titulky. Titulky přepisují vybrané jazyky (angličtina, čínština, francouzština, italština, němčina, španělština) do psané formy stejného jazyka či jiného jazyka (včetně češtiny). Je tak možné průběžně překládat např. komentář k prezentaci v angličtině do češtiny. Titulkování lze použít i v rámci sdílené plochy či okna v Teams. Není však možné okno zmenšit (prohlížet v režimu prohlížení jednotlivcem).

Souběžná práce s více účty

Pro výklad Microsoft 365 nebo testování rolí různých uživatelů Microsoft 365 je vhodné využívat více účtů prohlížeče např. Google Chrome. Můžeme potom souběžně pracovat s uživateli s různými účty v jedné organizaci či v různých organizacích.

Whiteboard

Aplikace Microsoft Whiteboard slouží pro volné kreslení a psaní ve výuce, na školeních a poradách i v menších schůzkách. Obrázky a texty na tabuli se automaticky ukládají, lze je sdílet. Všechny funkce tabule lze využít v desktopové či mobilní aplikaci. Redukované funkce jsou dostupné v rámci schůzek v Teams a ve webové aplikaci.

Weby Vysoké školy ekonomické v Praze využívají pro optimalizaci svého obsahu a poskytovaných služeb cookies. Prosíme o udělení souhlasu s jejich uložením.

Vyberte služby, pro které chcete povolit využívání cookies: