Rubrika: Online

Microsoft Teams – prezentace a nahrávky

O prázdninách 2020 přibylo v Microsoft Teams několik zajímavých funkcí. Instruktáž usnadňuje přípravu na nový semestr online či hybridní výuky na VŠE včetně propojení Teams a Integrovaného studijního informačního systému (InSIS).

Class Notebook

Aplikace Class Notebook dostupná ve vzdělávacích organizacích vytváří ve třídě poznámkové bloky OneNote s vhodně nastavenými oprávněními. Můžeme se studenty sdílet texty či soubory, které mohou pouze číst, nebo texty či soubory, které mohou ve třídě upravovat. Můžeme shromažďovat studentské texty či soubory, které vidí jen jednotlivý student a učitel.

Kvíz v aplikaci Zadání v Teams

Aplikace Zadání v rámci Teams (dostupná ve vzdělávacích organizacích) umožňuje zadat studentům týmu (předmětu či třídy) vypracování kvízu připraveného v aplikaci Forms. Učitel může odevzdaný kvíz okomentovat a případně upravit bodové hodnocení.

Odevzdávárna v aplikaci Zadání v Teams

Aplikace Zadání v rámci Teams (dostupná ve vzdělávacích organizacích) umožňuje zadat studentům týmu (předmětu či třídy) vypracování zadání formou odevzdání souboru studentem či úpravy učitelem vloženého souboru. Učitel může odevzdaný soubor bodově ohodnotit.

Návody pro Teams a online výuku na U3V

Studenti U3V VŠE v Praze mohou využít účelové návody pro Teams a online výuku, mj. pro instalaci Microsoft Teams, nastavení desktopové aplikace, připojení se k předmětu a online výuce s využitím Teams.

Hybridní výuka na U3V

Hybridní výuka je spojení prezenční výuky v učebně a online přenosu výuky např. prostřednictvím aplikace Microsoft Teams.

Online výuka na U3V

V letním semestru 2019/2020 proběhla výuka na U3V VŠE v Praze v 65 % předmětů online formou za účasti asi 50 % studentů.

Weby Vysoké školy ekonomické v Praze využívají pro optimalizaci svého obsahu a poskytovaných služeb cookies. Prosíme o udělení souhlasu s jejich uložením.

Vyberte služby, pro které chcete povolit využívání cookies: