Dynamické členství v týmech Microsoft Teams

Dynamické členství umožňuje definovat členství v týmu Microsoft Teams jedním nebo více pravidly na základě atributů uživatelů v Azure Active Directory. Uživatelé se automaticky přidávají nebo odebírají do týmu, když se změní atributy uživatele nebo když jsou založeni nebo odstraněni uživatelé ve firmě.

Lze tak vytvořit např. skupinu pracovníků fakulty či ústavu pro tým v Microsoft Teams a s ním související týmový web v SharePointu.

Skupinu s dynamickým členstvím může vytvořit pouze správce Office 365 a to ve vybraných plánech Office 365, např. v plánu Microsoft 365 A3. Postup:

 • Z portálu Office 365 vybereme aplikaci Správce.
 • V levém panelu vybereme volbu Zobrazit vše.
 • Ve skupině Centra pro správu klikneme do volby Azure Active Directory.
 • V levém panelu klikneme do volby Azure Active Directory.
 • Ve skupině Spravovat klikneme do volby Skupiny.
 • V horním panelu klikneme do tlačítka Nová skupina.

 • V okně Nová skupina:
  • V poli Typ skupiny vybereme Microsoft 365.
  • Vyplníme Název skupiny.
  • V poli Typ členství vybereme volbu Dynamický uživatel.
  • V spodní části okna klikneme do odkazu Přidat dynamický odkaz.

 • V okně Pravidla dynamického členství konfigurujeme pravidlo na základě využití atributů z Active Directory.

Nastavené členství se po změnách uživatelů v Active Directory či jejich přidání nebo odebrání projeví v Microsoft Teams po čase (za několik minut až za 2 hodiny).

Další informace:

Weby Vysoké školy ekonomické v Praze využívají pro optimalizaci svého obsahu a poskytovaných služeb cookies. Prosíme o udělení souhlasu s jejich uložením.

Vyberte služby, pro které chcete povolit využívání cookies: