Učební text Microsoft Teams

V červenci 2021 vznikl učební text Nástroj týmové spolupráce Microsoft Teams o rozsahu 146 stran. K dispozici je na webu Manažerské informatiky. Součástí je i kapitola o aplikaci Microsoft Whiteboard. Učební text je určen pro učitele, studenty i uživatele z firem.

Učební text a demonstrační soubory: https://min.vse.cz/teams/

Publikace je připravena tak, aby ji k samostudiu mohli využít zájemci bez přímé výuky.

Obsahuje výklad jednotlivých objektů aplikace Microsoft Teams na příkladu případové studie ve fiktivní firmě Encián:

  1. Seznámení s aplikací Teams
  2. Chat
  3. Týmy a kanály
  4. Online schůzky
  5. Hovory
  6. Soubory
  7. Aplikace v Teams
  8. Teams pro osobní život
  9. Mobilní aplikace
  10. Whiteboard

Pořadí kapitol umožňuje čtenáři postupné studium programu. Kapitoly nemají stejný rozsah. Uspořádání textu dle objektů aplikace Teams usnadňuje návrat pokročilému uživateli k detailním informacím o programu.

Na závěr publikace jsou uvedeny náměty samostatných cvičení k jednotlivým kapitolám.

Weby Vysoké školy ekonomické v Praze využívají pro optimalizaci svého obsahu a poskytovaných služeb cookies. Prosíme o udělení souhlasu s jejich uložením.

Vyberte služby, pro které chcete povolit využívání cookies: