Scény v režimu Společně

V online schůzce Teams v režimu Společně lze vybírat scénu, do níž jsou zobrazeni účastníci schůzky.

  • V online schůzce Teams klikneme v panelu nástrojů schůzky do tlačítka Další akce (…) a vybereme volbu Režim společně. Je dostupný pro 5 a více účastníků schůzky se zapnutou kamerou.
  • V levém dolním rohu klikneme do tlačítka Změnit scénu a zvolíme scénu. Maximální počet účastníků pro scénu je uveden v pravém horním rohu.
  • Účastníci jsou zobrazeni do vybrané scény.