Rubrika: Teams

Výchozí role na online schůzce a další nastavení Teams

Správce Microsoftu 365 v organizaci může nastavit jako výchozí roli ve schůzkách účastníka tak, aby nastavení nemuseli provádět organizátoři schůzky. Může také umožnit vlastníkům týmu odstraňovat i cizí příspěvky v kanálech. Dále může nastavit možnost účasti hostů mimo organizaci na schůzkách. Může také zakázat účastníkům požádat o řízení.

Insights – statistiky aktivit studentů v týmu Teams

Aplikace Insights v Teams ve vzdělávacích organizacích umožňuje učitelům (vlastníkům) sledovat aktivity jednotlivých studentů (účast na výuce, komunikační aktivity, práci se soubory, plnění zadání), souhrn komunikačních aktivit (příspěvky, odpovědi, reakce) a výsledky zadání (počet přiřazení, zobrazení, odevzdání, vrácení, průměrné bodové hodnocení).

Zákaz zrušení ztlumení

Organizátor či prezentující online schůzky v Teams může zakázat účastníkům zrušení ztlumení.

Připnutí a zvýraznění

Na některých schůzkách je vhodné zobrazit video jen jednoho z prezentujících či účastníků schůzky. Např. při online výuce jógy je nutné, aby diváci viděli video cvičitelky v celém okně schůzky. Zobrazení videa vybraného prezentujícího či účastníka může provést individuálně ve svém zobrazení uživatel schůzky připnutím či pro všechny uživatele organizátor nebo prezentující zvýrazněním.

Živá událost v Teams

Živá schůzka v Teams umožňuje střih schůzky z několika kamer. Účastnit se může až 10 000 účastníků z organizace i mimo ni. Již v průběhu živé schůzky se divák může vracet k uplynulým okamžikům schůzky. Po skončení živé schůzky je nahrávka schůzky 180 dnů k dispozici na stejné adrese, z níž byla schůzka dostupná online, a standardně je možné stáhnout si ji.

Online schůzka v Teams na mobilu

Online schůzek v Teams se můžeme zúčastnit na mobilu. V bezplatné aplikaci Teams se můžeme např. v kanálu týmu připojit ke schůzce, poslouchat zvuk, zobrazit sdílený obsah či video uživatelů v různých režimech. Můžeme také aktivně vystoupit se svým sdíleným obsahem.

Režimy zobrazení v Teams

V aplikaci Teams jsou k dispozici různé režimy zobrazení uživatelů online schůzky a obsahu schůzky: galerie, velká galerie, režim společně. Lze se mezi nimi navzájem a mezi sdíleným obsahem přepínat a připínat vybrané uživatele schůzky.

Online obhajoba

Teams umožňují realizaci obhajoby závěrečné práce včetně vložení studentské prezentace, porady komise a vyhlášení výsledku.

Weby Vysoké školy ekonomické v Praze využívají pro optimalizaci svého obsahu a poskytovaných služeb cookies. Prosíme o udělení souhlasu s jejich uložením.

Vyberte služby, pro které chcete povolit využívání cookies: