Schválení v Teams

Aplikace Schválení umožňuje požádat jednoho či více uživatelů o schválení žádosti. Žádost může obsahovat přílohy.

Doplnění aplikace

 • V levém panelu nástrojů Teams klikneme do tlačítka Další přidané aplikace (…).
 • Vybereme aplikaci Schválení. Pokud není dostupná zapíšeme název Schválení do horního vyhledávacího panelu a klikneme do tlačítka Další aplikace a aplikaci dohledáme.

 • Tlačítko Schválení můžeme z jeho místní nabídky připnout.

Postup schválení

 • V roli Marie Sladké požádáme o schválení:
  • V levém panelu aplikací klikneme do tlačítka Schválení.
  • V okně se seznamem schválení klikneme vpravo nahoře do tlačítka Nová žádost o schválení.
  • V samostatném okně vyplníme parametry chválení:

   • Název žádosti: Prezentace firmy
   • Schvalovatelé: Eva Kolínská, Petr Novák
   • Požadovat odpověď od všech schvalovatelů: zaškrtneme (nestačí tedy souhlas jednoho, ale všech)
   • Další podrobnosti:
    1 Charakteristika firmy Encián
    2 Zaměstnanci
    3 Prodej programů
    4 Odběratelé
    5 Rekonstrukce zasedací místnosti
   • Přílohy: Připojíme soubor prezentace
   • Vlastní odpovědi: nezaškrtneme (lze vynutit odpověď formou dvou dále uvedených variant)
  • Odesláním se vytvoří žádost o schválení.
  • Marie Sladká vidí žádost v sekci Odesláno a to ve stavu Požadováno.
  • Dokument v příloze se umístil do OneDrivu pro firmy Marie Sladké do složky Approvals Document a je sdílen na úrovni úprav pro všechny uživatele v organizaci. Vlastníkem souboru je Marie Sladká.
  • Kliknutím do řádku žádosti může Marie Sladká požadavek otevřít a před jeho úplným schválením zrušit. Vidí stav schvalování jednotlivých schvalovatelů.
 • Eva Kolínská požadavek schválí:
  • V levém panelu aplikací klikneme do tlačítka Schválení.
  • V sekci Přijato (ke schválení) kliknutím otevřeme požadavek Prezentace firmy.
  • Do komentáře můžeme doplnit text, např. Zlepšit formátování prezentace.
  • Klikneme do tlačítka Schválit.
 • Marie Sladká vidí po kliknutí do požadavku v s sekci Odesláno průběh schvalování.
 • Obdobně jako Eva Kolínská schválí požadavek Petr Novák:

  • Vidíme, že Eva Kolínská již požadavek schválila.
  • Doplníme komentář: Výborná prezentace.
  • Klikneme do tlačítka Schválit.
 • Marie Sladká je upozorněním v samostatném okně upozorněna na konečný stav schválení. (Konečný stav: Schváleno, Approvals).

  • V seznamu odeslaných požadavek je již zapsán stav Schváleno.
  • Požadavek již nemůže zrušit.
  • Připojený soubor zůstává přístupný pro organizaci k úpravám.

Aktuální požadavky a schválení lze pro všechny zúčastněné uživatele nalézt v aplikaci Power Automate, když rozbalíme v levém panelu volbu Položky akcí a vybereme volbu Schválení. Schválený požadavek najdeme v kartě Historie.

Weby Vysoké školy ekonomické v Praze využívají pro optimalizaci svého obsahu a poskytovaných služeb cookies. Prosíme o udělení souhlasu s jejich uložením.

Vyberte služby, pro které chcete povolit využívání cookies: