Rezervace v Teams

Osobní karta Teams umožňuje zobrazit rezervace uživatele v jeho rezervačních kalendářích, doplnit ruční rezervace a upravit základní nastavení rezervací.

Osobní karta Rezervace zobrazuje rezervace z aplikace Microsoft Bookings.

V roli uživatele Tomáš Kubálek prohlédneme rezervace a doplníme novou:

 • V Teams v levém panelu osobních aplikací klikneme do tlačítka Další přidané aplikace (…) a vyhledáme aplikaci Rezervace.
 • Klikneme pravým tlačítkem do ikony Rezervace a vybereme volbu Připnout.
 • Zobrazí se přehled rezervací v aktuálním dni. Kromě rezervací (modré pozadí) jsou zobrazeny události z kalendáře uživatele.
 • V kalendáři vyhledáme vhodný den rozbalením nabídky aktuálního data.
 • Po rozbalení nabídky se jménem se můžeme přepnout do jiného existujícího rezervačního kalendáře nebo vytvořit nový rezervační kalendář.
 • Kliknutím do tlačítka New booking můžeme vytvořit novou ruční rezervaci. (Alternativně můžeme rezervaci vytvořit do vhodného času v kalendáři.)
 • Po rozbalení nabídky nabízené služby můžeme vybrat jinou službu.
 • V spodní části okna můžeme upravit upozorňovací zprávu účastníkovi i zaměstnanci, který bude žádanou rezervaci realizovat.
 • Klikneme do tlačítka Send.
 • Funkce dalších tlačítek horního panelu nástrojů:
  • Add staff: Doplnění dalšího zaměstnance pro rezervační kalendář.
  • Filter: Výběr zaměstnanců, jejichž rezervace jsou zobrazeny.
  • More options/Settings:
   • Business details: úpravy vybraných informací o firmě – rezervačním kalendáři (jméno, e-mail, telefon).
   • Appoinment types: doplnění či odstranění typu nabízené služby.

Rezervace lze alternativně také zobrazit v osobní kartě Kalendář v aplikační kartě Bookings.

Weby Vysoké školy ekonomické v Praze využívají pro optimalizaci svého obsahu a poskytovaných služeb cookies. Prosíme o udělení souhlasu s jejich uložením.

Vyberte služby, pro které chcete povolit využívání cookies: