Skupinové místnosti – Breakout Rooms

V online schůzce může organizátor založit skupinové místnosti, v nichž se po otevření místností organizátorem odehrávají dílčí schůzky skupin. Účastníky schůzky lze rozdělit do skupin automaticky nebo ručně.

Vytvoření skupinových místností

Vytvoříme v roli učitelky Evy Kolínské skupinové místnosti v týmu 3.A Angličtina v kanálu Výuka v opakované hlavní schůzce 3.A Angličtina.

 • Skupinové místnosti může organizátor schůzky vytvořit po založení online schůzky i bez účastníků schůzky. Připojíme se ke schůzce
 • V panelu nástrojů schůzky klikne do tlačítka Skupinové místnosti. (Tlačítko je dostupné jen v desktopové aplikaci a jen pro organizátora schůzky.)
 • Upřesníme počet skupinových místností a způsob přiřazování účastníků. V našem případě vytvoříme dvě místnosti modrou pro chlapce a červenou pro dívky. Účastníky budeme přiřazovat ručně. Klikneme do tlačítka Vytvořit místnosti.
 • V nabídce místností vybereme volbu Přejmenovat a přejmenujeme místnosti (s využitím emodži):

  • Room 1 na 🔴 Červená
  • Room 2 na 🔵 Modrá
 • V nabídce místností můžeme přejmenovat či odstranit místnost.
 • V nabídce na konci řádku Skupinové místnosti můžeme využít volby:
  • Nastavení místností:
   • Automaticky přesunout uživatele do otevřených místností (ve výchozím nastavení zaškrtnuté): Po otevření místnosti jsou účastníci skupiny automaticky přesunutí z hlavní schůzky do skupinové místnosti.
   • Umožnit uživatelům návrat do hlavní schůzky (ve výchozím nastavení nezaškrtnuté). Nastavujeme, zda se účastníci mohou vracet do hlavní schůzky a zpět do skupinové místnosti.
  • Vytvořit místnosti: Po kliknutí do tlačítka Znovu vytvořit můžeme znovu nastavit počet místností a automatické či ruční vytváření místností.

Ruční přiřazení účastníků do skupinových místností

 • Ke schůzce se připojí studentky Petra Kalousková a Marie Sladká a studenti Miloš Adamec, Milan Smetana a Martin Zeman.
 • Po rozbalení seznamu Přiřadit účastníky jsou připojení účastníci zobrazeni v zaškrtávacím seznamu. Zaškrtnutím pole Vybrat vše je můžeme zaškrtnout všechny najednou.
 • Po kliknutí do tlačítka Přiřadit se při ručním přiřazování účastníků zobrazí seznam skupinových místností. Po výběru místnosti je účastník přiřazen do místnosti, která je zatím uzavřena.
 • Přiřadíme jednotlivé účastníky do skupinových místností:
  • Červená: Petra Kalousková, Marie Sladká
  • Modrá: Miloš Adamec, Milan Smetana, Martin Zeman

Schůzka ve skupinových místnostech

 • Organizátor schůzky může otevřít:

  • jednotlivé místnosti z jejich nabídky výběrem volby Otevřít místnost.
  • všechny místnosti kliknutím do tlačítka Spustit místnosti.
 • Otevřeme obě místnosti.
 • Díky nastavení skupinových místností jsou automaticky účastníci přiřazeni do skupinových místností. Musí však mít desktopovou aplikaci, jinak zůstanou v hlavní schůzce.
 • Organizátor se může připojit k jednotlivým skupinovým místnostem přiblížením se k tlačítku Otevřít a výběrem volby Připojit se k místnosti.
 • Kliknutí do tlačítka Vrátit se organizátor může vrátit do hlavní schůzky.
 • Z hlavní schůzky může organizátor do všech skupinových místností poslat vzkaz. Z nabídky v řádku Skupinové místnosti vybere volbu Provést oznámení.
 • V okně Oznámení může napsat oznámení všem skupinovým místnostem.
 • Oznámení obdrží účastníci jako důležité ve skupinovém chatu schůzky s názvem skupinové místnosti.
 • Pokud jsme účastníkům v nastavení umožnili návrat do hlavní schůzky, může účastník kliknout do tlačítka Vrátit a přejít do hlavní schůzky.
 • Z hlavní schůzky do své skupinové místnosti se účastník vrátí kliknutím do tlačítka Připojit se k místnosti.

Ve skupinových místnostech může organizátor spustit nahrávku. Nahrávka je ve Streamu uložena pod názvem skupinového chatu, např. Červená.

Organizátor zavře skupinové místnosti kliknutím do tlačítka Zavřít místnosti v řádku Spravovat místnosti. Zavřením skupinových místností se ukončí případné nahrávání v nich. (Nahrávání běžné schůzky se ukončí opuštěním schůzky všemi účastníky nebo pro 4 hodinách.)