Marimex

66 zaměstnanců Marimexu jsem prezenčně školil jako externí školitel základy Microsoft 365 s důrazem na aplikace Teams a OneDrive pro firmy.

Každé školení bylo v rozsahu 4 hodin. Školení se konalo celkem 6. Velikost školené skupiny 5 – 16 účastníků. Část účastníků převážně z Bratislavy se účastnila školení online prostřednictvím schůzky v Teams.

Pro vybrané zájemce proběhlo navíc dvoudenní školení SharePointu v rozsahu 8 hodin (2 účastníci z IT oddělení a 8 běžných uživatelů převážně v manažerských funkcích).

Pro přenos videa byla použita kamera Kandao Meeting 360.

Weby Vysoké školy ekonomické v Praze využívají pro optimalizaci svého obsahu a poskytovaných služeb cookies. Prosíme o udělení souhlasu s jejich uložením.

Vyberte služby, pro které chcete povolit využívání cookies: