Microsoft Teams – podzim 2020

O prázdninách 2020 přibylo v Microsoft Teams několik zajímavých funkcí. Instruktáž usnadňuje přípravu na nový semestr online či hybridní výuky na VŠE včetně propojení Teams a Integrovaného studijního informačního systému (InSIS).

Osnova stručné instruktáže

 • Úvod (0:00)
 • Rozložení Seznam (0:15)
 1. Úklid minulého semestru (0:58)
  • archivace
 2. Aktualizace Teams (2:43)
  • aktualizace
  • nastavení nového prostředí schůzek
 3. Příprava předmětů/rozvrhových akcí (5:50)
  • založení nového týmu v Teams
  • připojení týmu k předmětu v Teams
 4. Příprava přenosu výuky (11:56)
  • opakovaná schůzka
  • rušení schůzky ve státní svátky
 5. Novinky ve schůzkách v Teams (18:45)
  • schůzka v samostatném okně
  • změna umístění a stálé zobrazení panelu nástrojů schůzky
  • nové režimy zobrazení uživatelů schůzky (velká galerie, společný režim)
  • další novinky v Teams
 6. Docházka (25:28)
  • řazení docházky v InSIS dle křestního jména
  • export prezenční listiny z Teams
 7. Nahrávky výuky (26:55)
  • aplikace Microsoft Stream
  • úprava názvu a dalších vlastností nahrávky
  • kanály ve Stream
  • uvedení kanálu na kartě kanálu v Teams
 8. Microsoft Whiteboard (36:11)
  • sdílení obsahu tabule ve schůzce v Teams
  • webová aplikace Microsoft Whiteboard
  • v čase 37:11-39:26 bez zvuku
 9. Hybridní výuka (39:26)
  • formy výuky
  • předpoklady
  • učebny SB 208/307, NB D, RB 211
 10. Očekávané novinky (45:29)
  • ztlumení studentů navždy
  • vylepšená prezenční listina schůzky
  • Breakout Rooms – skupinové místnosti
 11. Docházky a omluvy v InSIS (47:13)
  • možnost studenta omlouvat neúčast v jednotlivých konáních
  • omluva učitelem
 12. Odkazy (48:15)
  • Blog Karla Klatovského
  • Večerní akademie Microsoftu
  • Blogy Tomáše Kubálka
  • LinkedIn
  • online workshop

Další odkazy