Skenování docházky

Popis funkce

InSIS umožňuje načíst docházku studentů na základě jejich „pípnutí“ kartou u čtečky u vchodu do učebny.

Kdy se automaticky zapíše studentovi docházka do InSIS:

  • Lze využít čtečku u vchodu do učebny nebo čtečku učitelské katedry (pokud není k dispozici čtečka u vchodu do učebny).
  • Student „pípne“ v intervalu 15 minut před začátkem výuky – 15 minut po začátku výuky.
  • V InSIS je u docházky ponechán režim Vkládat automaticky, tj. nikoliv Vkládat pouze manuálně.
  • Čtečky nejsou funkční ve 4. patře NB.
Je možné kombinovat automatický záznam docházky s ručním. Je tak možné ručně vložit studentům, kteří si zapomněli identifikační kartu nebo přišli později.
Druhy čteček z pohledu automatického záznamu docházky:
  • čtečky, u nichž je nastaveno oprávnění studenta ke vstupu, např. rekonstruované učebny v 3. patře SB,
  • čtečky, které neumožňují studentovi vstup, např. počítačové učebny,
  • čtečky v učitelských katedrách, které neumožňují studentovi otevření katedry, např. NB A – C, Likešova aula, Vencovského aula

Nastavení docházky

Učitel může potlačit automatické skenování docházky. Nad docházkou klikne v Záznamníku učitele nastaví pole Režim vkládání docházky na hodnotu Vkládat pouze normálně.

Výchozí nastavení pole je Vkládat automaticky.

Zobrazení docházky

V docházce je automaticky naskenovaná docházka označena světle modrou kuličkou, např. v obrázku čtvrtý student měl 27. 3. 2018 doplněnu docházku ručně učitelem, neboť zapomněl identifikační kartu. Zeleně je podbarven aktuální týden.

Weby Vysoké školy ekonomické v Praze využívají pro optimalizaci svého obsahu a poskytovaných služeb cookies. Prosíme o udělení souhlasu s jejich uložením.

Vyberte služby, pro které chcete povolit využívání cookies: