Přenos událostí InSIS do kalendářů Office 365

Z InSIS je možné přenášet události do Office 365.

Přenášená data

 • pro učitele
  • výuka,
  • termíny zkoušek a dalších aktivit,
  • konzultační hodiny,
 • pro studenty
  • výuka,
  • termíny zkoušek a dalších aktivit.

Nastavení přenosu

 • L​ze provést na adrese https://isis.vse.cz/auth/ca/konfigurace_prenosu_udalosti.pl nebo z nabídky InSIS:
  • Přizpůsobení informačního systému
   • ​Konfigurace přenosu událostí do Office 365
 • Lze nastavit diferencovaně přenos pro výuku, termíny a konzultace.
 • Uživatel s rolí učitele i studenta může nastavit přenos událostí pro roli učitele i studenta.

Podrobnější specifikace přenosu

 • výuka
  • Přenášeny jsou rozvrhové akce (typické pro prezeční formu výuky) i blokové akce (typické pro kombinovanou a distanční formu výuky).
  • Výuka je přenášena na úrovni jednotlivých konání. Pokud tedy výuka odpadá, je změněn její čas, učebna či učitel přenáší se upravené konání.
  • Zvlášť vhodný je přenos pro učitele a studenty v kombinované formě výuky organizované formou soustředění.
 • termíny
  • Přenášeny jsou všechny termíny k jednotlivým předmětům.
  • Přenos je pro učitele, který:
   • v případě normálních předmětů vypsal termín
    • Není možné zanést více učitelů v případě rozšířeného počtu dozorů.
    • Pokud termín vypisuje jiný učitel či sekretářka, měl by být nastaven jako delegát a měl by změnit identitu.
   • v případě perzistentních předmětů (státní zkoušky, obhajoby závěrečných prací) je členem zkušební komise.
 • konzultace
  • Přenášeny jsou konzultační hodiny zapsané strukturovaně.
 • podrobnosti o události
  • Uživatel může v Office 365 doplnit podrobnosti o události. Dalším přenosem se podrobnosti neodstraní.
  • Přenesená událost není automaticky zařazena do žádné kategorie (barvu jí může uživatel přiřadit sám).

Ukázka kalendáře s přenesenými daty

 • modré události: bloková výuka
 • žluté události: termíny
 • fialové události: konzultace
 • červená událost: událost dle přijaté pozvánky
 • oražnová událost: individuálně přidaná událost

Frekvence přenosu

 • Přenos probíhá čtyřikrát denně v 3:40, 9:40, 15:40 a v 21:40 h.

Weby Vysoké školy ekonomické v Praze využívají pro optimalizaci svého obsahu a poskytovaných služeb cookies. Prosíme o udělení souhlasu s jejich uložením.

Vyberte služby, pro které chcete povolit využívání cookies: