Oblíbené předměty

Popis funkce

Učitelé s velkým počtem předmětů v Záznamníku učitele (např. vedoucí kateder, tajemníci, SIFové) mohou nastavit vybrané předměty (např. přímo vyučované) jako oblíbené. Na seznam předmětů lze potom aplikovat filtr pro zobrazení pouze oblíbených předmětů.

Funkci mohou využít i ostatní učitelé, např. pro potlačení méně frekventovaných předmětů, např. státních zkoušek a obhajob.

Nastavení oblíbeného předmětu

V Záznamníku učitele klikneme do hvězdy za názvem předmětu. Barva hvězdy se změní z šedé na žlutou. Obdobně lze později nastavení oblíbené předmětu zrušit.

Omezení seznamu předmětů na oblíbené

V Záznamníku učitele zaškrtneme nad seznamem předmětů pole Pouze oblíbené a do tlačítka Omezit.

Odškrtnutím pole můžeme později zobrazit všechny předměty, v nichž máme jakoukoliv roli v semestru.

Platnost

Funkce byla spuštěna na začátku dubna 2018.

Weby Vysoké školy ekonomické v Praze využívají pro optimalizaci svého obsahu a poskytovaných služeb cookies. Prosíme o udělení souhlasu s jejich uložením.

Vyberte služby, pro které chcete povolit využívání cookies: