Komplexní automatické hodnocení výsledku předmětu

V InSIS lze nastavit četné parametry hodnocení v předmětu. Demonstrační příklad předmětu, v němž:

 • V rámci přednášek může student získat body za:
  • docházku za každý týden 0,5 bodu,
  • mimořádný 1 bod za první úplně správné odpovědi na kvíz ve Forms.
 • V rámci cvičení může student získat body za:
  • docházku za každý týden 0,5 bodu,
  • 1 bod za každou odevzdávárnu za úkol z přednášek,
  • 1 bod za každou odevzdávárnu za úkol ze cvičení,
  • až 25 bodů za první praktický text odevzdaný do odevzdávárny Test 1, minimálně musí student získat za Test 1 alespoň 15 bodů (60 %),
  • až 12 bodů za druhý praktický test odevzdaný do odevzdávárny Test 2, minimálně musí student získat za Test 2 alespoň 7 bodů (60 %),
  • až 15 bodů za odevzdanou Seminární práci (dokument ve Wordu a PowerPointu), její obhajobu a diskusi u obhajoby, minimálně musí student získat za Seminární práci alespoň 9 bodů (60 %).
 • Na posledním cvičení skládá student dále e-test z přednášek (ve skupině studentů) Všichni. Zde není stanovena minimální nutná hranice.

Nastavení učitelem v InSIS v Záznamníku učitele v záložce Průběžné hodnocení:

 • pro skupinu studentů rozvrhové akce přednášek
  • bodovací arch Kvíz ze sloupce Bonus (zápis bonusových bodů za kvíz, do slučky pořadí týdne ve tvaru T10T11 za 10. a 11. týden)
 • pro skupin studentů Všichni studenti:
  • zkouškový termínovaný arch Přenos se sloupcem T1, do nějž učitel zapisuje 0, aby se spustilo automatické hodnocení.

Nastavení učitelem v InSIS v sekci Záznamníku učitele v Testech a zkoušeních:

 • pro skupinu studentů Všichni studenti
  • předmětový test Test znalostí z přednášek ze vzoru Manažerská informatika: Test znalostí z přednášek

Nastavení učitelem v InSIS v Záznamníku učitele v záložce Automatické hodnocení v dílčí záložce Definice hodnocení.

 • pro skupinu studentů rozvrhové akce přednášek
  • Nastavení přenosu výsledků ze cvičení do celkového hodnocení: nepřenášet nic.
  • Nastavení hodnocení docházky
   • Za každou účast na cvičení přidělit 1 bod. Ostatní pole nevyplňovat.
  • Nastavení přenosu průběžného hodnocení do celkového hodnocení:
   • Kvíz: Váha 1
  • Nastavení celkového hodnocení:
   • Přenos z cvičení: nezaškrtnout,
   • Docházka: zaškrtnout s váhou 0,5
 • pro skupinu studentů rozvrhové akce cvičení
  • Nastavení hodnocení odevzdáváren
   • všechny vybrat ve sloupci Ozn.
   • Povinné: pro všechny zrušit zaškrtnutí
   • Varianta: Přenášet a mít min. bodů: 0
    • Test 1: 15
    • Test 2: 7
    • Seminární práce: 9
  • Nastavení hodnocení docházky
   • Za každou účast na cvičení přidělit 1 bod. Ostatní pole nevyplňovat.
  • Nastavení celkového hodnocení:
   • Přenos z přednášek: nezaškrtnout,
   • Docházka: zaškrtnout s váhou 0,5
   • Odevzdávárny: zaškrtnout s vahou 1
 • pro skupinu studentů Všichni studenti
  • Nastavení přenosu výsledků z přednášek do celkového hodnocení
   • přenést body ze cvičení do celkového hodnocení
   • přenést body z přednášek do celkového hodnocení
  • Natavení přenosu výsledků z testů
   • zaškrtnout Test znalostí z přednášek – předmětový test
  • Nastavení přenosu průběžného hodnocení do celkového hodnocení
   • zaškrtnout Přenos s váhou 1
  • Nastavení celkového hodnocení
   • zaškrtnout Přenos z přednášek s váhou 1
   • zaškrtnout eTesty s váhou 0,1
   • zaškrtnout Přenos ze cvičení s váhou 1

Aby studenti viděli dílčí a celkový výsledek, je nutné v Záznamníku učitele v Automatickém hodnocení v Zobrazení výsledků kliknout dole do tlačítka Zveřejnit výsledky a to pro skupiny studentů:

 • všechny rozvrhové akce přednášek
 • všechny rozvrhové akce cvičení
 • Všichni studenti

Ukázky výsledků z pohledu učitele pro skupiny studentů:

 • rozvrhová akce přednášek
 • rozvrhová akce cvičení (bez informací o aktivitách, tj. detailech o odevzdávárnách)

  Pokud student nedosáhne minimální hranice jednotlivé aktivity (např. bodů za odezvdávárnu Test 1), nejsou mu přiděleny body za cvičení.
 • Všichni studenti (učitel nejprve vyplní pro skupinu Všichni studenti bodový arch Přenos nulou, potom může pro neuzavřené studenty vyznačené modrou šipkou přenos z automatického hodnocení do zkušební zprávy kliknutím do tlačítka Přenést do zkušební zprávy.

Ukázky výsledků z pohledu studenta v sekci Moje studium v Portálu studenta v Listu záznamníku učitele:

Kliknutím do šipky ve sloupci Další zobrazí výsledky přednášek a cvičení (zobrazení odevzdáváren po kliknutí do odkazu informace o aktivitách):

Pokud student nedosáhne minimální hranice jednotlivé aktivity (např. bodů za odezvdávárnu Test 1), nejsou mu přiděleny body za cvičení.

Kliknutím do tlačítka auto v sekci Operace zobrazení celkového hodnocení (všichni studenti – celopředmětové hodnocení):

Weby Vysoké školy ekonomické v Praze využívají pro optimalizaci svého obsahu a poskytovaných služeb cookies. Prosíme o udělení souhlasu s jejich uložením.

Vyberte služby, pro které chcete povolit využívání cookies: