Zobrazení kalendáře v Microsoft Lists

Seznamy se sloupci typu Datum a čas lze zobrazit v zobrazení kalendáře.

Zobrazení budeme demonstrovat v seznamu služebních cest firmy Encián:

 • Pro každou z 15 cest jsou vyplněny sloupce Rok, Cesta (číslo cesty), Zahájení, Dokončení, Místo.
 • Připravíme nové zobrazení:
  • Rozbalíme nabídku zobrazení a vybereme volbu Vytvořit nové zobrazení.
  • Do Názvu zobrazení zadáme Kalendář cest.
  • V poli Zobrazit jako vybereme hodnotu Kalendář.
  • Jako Počáteční datum v kalendáři vybereme sloupec Zahájení.
  • Jako Koncové datum v kalendáři vybereme sloupce Dokončení.
  • V spodní části okna rozbalíme Další možnosti.
  • Do pole Název položek v kalendáři vybereme Místo.
  • Klikneme do tlačítka Vytvořit.
 • Zobrazíme rok se služebními cestami:
  • V levém horním rohu kalendáře rozbalíme měsíc a vybereme vhodný rok a měsíc.
  • Klikneme do dne s více služebními cestami. V podokně událostí se zobrazí služební cesty, které se konaly ve vybraný den včetně délky služebních cest.
  • Poklikáním můžeme zobrazit a upravovat podrobnosti vybrané cesty.
  • Kliknutím do dne v kalendáři můžeme vložit novou cestu.
 • Zobrazení nastavíme jako výchozí:
  • Rozbalíme seznam zobrazení a vybereme volbu Nastavit zobrazení jako výchozí.

Weby Vysoké školy ekonomické v Praze využívají pro optimalizaci svého obsahu a poskytovaných služeb cookies. Prosíme o udělení souhlasu s jejich uložením.

Vyberte služby, pro které chcete povolit využívání cookies: