Zástupce sdílené složky ve OneDrive pro firmy

Do OneDrive můžeme vytvořit zástupce pro složky, které s námi sdílejí jiní uživatelé či jiné skupiny (týmy).

Vytvoření zástupce pro složky budeme demonstrovat v roli Evy Kolínské:

 • složka OneDrive pro firmy jiného uživatele
  • Marie Sladká nám sdílela složku Složka Marie Sladké.
  • Složku vidíme ve OneDrive pro firmy, když v levém panelu klikneme do sekce Sdílené.
  • V řádku Složka Marie Sladké klikneme do tlačítka Přidat zástupce do složky Moje soubory nebo klikneme do tlačítka Zobrazit akce a vybereme volbu Přidat zástupce do složky Moje soubory.
 • složka SharePointu dostupného týmového webu Školení
  • Jsme členy týmu Školení. V něm je v knihovně dokumentů Dokumenty dostupná složka Složka týmového webu Školení.
  • V řádku Složka týmového webu Školení klikneme do tlačítka Přidat zástupce do složky Moje soubory nebo klikneme do tlačítka Zobrazit akce a vybereme volbu Přidat zástupce na OneDrive.
 • Obě složky jsou zobrazeny v našem OneDrivu pro firmy v sekci Moje soubory.
 • Zástupce můžeme odstranit kliknutím do tlačítka Odebrání zástupce ze složky Moje soubory v jeho řádku.