Nastavení miniatury a popisu stránek v SharePointu a jejich využití v příspěvcích

V SharePointu lze nastavit miniatury a popisy stránek, které se zobrazují ve webové části Příspěvky. Dle názvu stránek lze příspěvky filtrovat. Příspěvky zobrazené ve webové části či jejich část lze vybrat ručně.

Nastavení podrobností stránky

Pokud nezměníme podrobnosti stránky:

  • Miniatura se přebírá z prvního obrázku stránky včetně obrázku v nadpisu stránky.
  • Popis se přebírá z úvodu textu stránky.

Podrobnosti můžeme změnit:

  • Kliknutím do tlačítka Upravit na konci panelu nástrojů stránky přejdeme do editačního režimu stránky. (Tlačítko Upravit je dostupné jen pro uživatele, který má oprávnění úpravy stránky.)
  • V panelu nástrojů stránky klikneme do tlačítka Podrobnosti stránky.
  • V pravém panelu Podrobnosti stránky můžeme změnit miniaturu a upravit popis stránky. Můžeme např. jako miniaturu doplnit obrázek či změnit obrázek z nadpisu stránky. (V demonstračním příkladu byly vybrány do nadpisu stránky i do miniatury různé obrázky z fotobanky při hledání slova Student.

Nastavení webové části Příspěvky

Nastavené podrobnosti se zobrazují ve webové části Příspěvky při použití rozložení Hlavní příspěvek, Seznam, Vedle sebe.

Např. v demonstračním příkladu bylo použito rozložení Vedle sebe, které zobrazí příspěvky ve dvou sloupcích, pokud je pro ně dostatečné místo v oddílu s jedním sloupcem.

V demonstračním příkladu jsou zobrazeny vybrané příspěvky, které obsahují v názvu slovo Nepřehlédněte. Filtr se nastavuje v nastavení webové části Příspěvky.

Do přehledu příspěvků můžeme zafixovat vybrané příspěvky:

  • V nastavení webové části Příspěvky klikneme v sekci Uspořádat do odkazu Vyberte příspěvky, které chcete uspořádat.
  • Tažením z levého přehledu příspěvků do pravého seznamu pořadí příspěvků můžeme nastavit trvalé zobrazení příspěvku včetně jeho pořadí. Např. v demonstračním příkladu jsou trvale na první a druhé pozici zobrazeny příspěvky Encián a Ceny programů.
  • Počet příspěvků v pořadí je limitován dle nastavení pole Počet zobrazovaných příspěvků webové části Příspěvky.

Weby Vysoké školy ekonomické v Praze využívají pro optimalizaci svého obsahu a poskytovaných služeb cookies. Prosíme o udělení souhlasu s jejich uložením.

Vyberte služby, pro které chcete povolit využívání cookies: