Insights – automatická analýza průzkumů v Microsoft Forms

Odpovědi ve formulářích Microsoft Forms lze analyzovat pomocí nástroje Insights a výslednou analýzu připnout do zobrazení výsledků formuláře.

Analýzu lze provést pro větší počet odpovědí na vhodné otázky.

Analýzu demonstrujeme na vyhodnocení ankety hodnocení kurzu Teams pro pokročilé jeho účastníky:

  • V aplikaci Forms otevřeme formulář v roli autora či spolupracujícího.
  • Klikneme na kartu Odpovědi.
  • Klikneme do tlačítka Insights, které je k dispozici u vyhodnotitelných otázek.
  • V nabídnuté analýze zobrazíme další analytické grafy kliknutím do tlačítka Zobrazit podrobnosti.

  • Vybrané grafy připneme do zobrazení výsledků kliknutím do tlačítka Připnutí k otázce. (Kliknutím do tlačítka Odepnout je můžeme ze zobrazení odstranit.)
  • V zobrazení výsledků můžeme kliknutím do tlačítka Další možnosti (…) graf odepnout nebo přesunout na začátek zobrazení výsledků.