Historie verzí ve OneDrive pro firmy

Při úpravě souborů ve OneDrive pro firmy se automaticky vytváří historie verzí souborů. Můžeme si prohlédnout verze a vrátit se k jedné z nich.

V roli Marie Sladké vytvoříme ve složce Seminární práce soubor ve Wordu Online výuka, který upravíme odstraněním jednoho odstavce. Vrátíme se k verzi souboru s odstraněným odstavcem.

Postup v roli Marie Sladké:

 • Z portálu Microsoft 365 spustíme aplikaci OneDrive pro firmy.
 • V panelu nástrojů klikneme do tlačítka Nové a vybereme volbu Složka.
 • Složku nazveme Seminární práce a klikneme do tlačítka Vytvořit.
 • Kliknutím do názvu složky otevřeme složku Seminární práce.
 • Vytvoříme nový soubor. V panelu nástrojů do tlačítka Nové a vybereme volbu Dokument Wordu. Dokument se otevře v další kartě prohlížeče.
 • Ve webové aplikaci Wordu klikneme v titulkovém pruhu do názvu Dokument a přejmenujeme jej na Online výuka. Klikneme mimo okno zadávání názvu. Soubor je přejmenován.
 • Do souboru zapíšeme text:
  • Formy výuky:
   • prezenční (učitel i studenti ve třídě),
   • hybridní (učitel a část studentů ve třídě, část studentů mimo třídu),
   • online (učitel i studenti mimo třídu).
  • Zařízení pro účast na online výuce:
   • počítač či notebook,
   • tablet,
   • mobil.

 • Dokument se automaticky ukládá.
 • Zavřeme kartu prohlížeče Online výuka.
 • V seznamu souborů ve OneDrivu je uveden soubor jako nový (s modrou září v levém horním rohu názvu, která se bude zobrazovat dva dny). Vidíme, že jsme jej uložili nedávno v roli Marie Sladké, velikost souboru 12,2 kB, soubor není sdílen.
 • Klikneme do názvu souboru a znovu jej tak otevřeme v další kartě prohlížeče.
 • V dokumentu odstraníme druhou položku Zařízení pro účast na online výuce včetně výčtu.
 • Kartu Wordu opět zavřeme.
 • Velikost souboru se snížila na 12 kB. (V případě potřeby načteme znovu obsah stránky prohlížeče, aby se údaje aktualizovaly.)
 • Kurzor myši přesuneme na řádek souboru. Klikneme do tlačítka Další možnosti … a vybereme volbu Historie verzí.
 • Zobrazí se historie verzí. Obnovíme dokument s neodstraněnou částí.
 • V řádku předposlední verze 2.0 klikneme do tlačítka Další možnosti (…) a vybereme volbu Otevřít soubor.
 • Povolíme spuštění aplikace Word kliknutím do tlačítka Spustit aplikaci Word. Neobnovená verze se zobrazuje v desktopové aplikaci Word. Ujistíme se, že jsme vybrali správnou verzi a zavřeme Word.
 • V řádku předposlední verze 2.0 klikneme do tlačítka Další možnosti (…) a vybereme volbu Obnovit.
 • Vytvoří se další verze dokumentu 2.0 jako verze 4.0. Kliknutím do názvu ji otevřeme. Vidíme, že je to verze s původně odstraněnou částí Zařízení pro účast na online výluce.
 • OneDrive vytváří 256 verzí. Verze můžeme odstraňovat. Pokud se vytvoří 256 verzí, jsou postupně odstraňovány nejstarší verze.

Weby Vysoké školy ekonomické v Praze využívají pro optimalizaci svého obsahu a poskytovaných služeb cookies. Prosíme o udělení souhlasu s jejich uložením.

Vyberte služby, pro které chcete povolit využívání cookies: