Microsoft Teams Rooms

Microsoft Teams Rooms umožňují realizovat hybridní (smíšenou) výuku. Učitel učí na učebně, část studentů je na učebně čas se účastní online z domova.

Učebna je vybavena následujícími prvky:

 • řídící minipočítač s nainstalovanou aplikací Microsoft Teams Rooms,
 • malý LCD monitor pro ovládání řídícího minipočítače s Microsoft Teams Rooms,
 • kamera pro snímání výuky v učebně obvykle zavěšená na stropě s dálkovým ovládáním natočení kamery učitelem,
 • mikrofon/mikrofony v učebně zavěšené na stropě, snímají prostorový zvuk z učebny,
 • klopový mikrofon učitele, aby zejména učiteli bylo dobře rozumět studenty připojenými online,
 • první (např. větší) promítací plocha pro promítání sdíleného obsahu: sdílené plochy počítače či prezentace PowerPointu,
 • druhá (např. menší) promítací plocha pro zobrazení kamer online připojených studentů,
 • případně malý LCD monitor pro zobrazení kamer online připojených studentů na učitelské katedře pro učitele, aby se nemusel ohlížet dozadu na plochu s připojenými studenty,
 • učitelský počítač (či notebook) pro účast učitele na online schůzce výuky.

Organizace online schůzky s využitím Microsoft Teams Rooms:

 • Učitel či administrátor studijního programu jako organizátor připraví v Teams kanálovou (nejlépe opakovanou) online schůzku výuky. Jako místnost vybere ze seznamu místností konkrétní učebnu.
 • Po příchodu do učebny připojí ke schůzce řídící minipočítač. Dříve připravená schůzka je zde přímo v nabídce. Stačí tedy připojit řídící minipočítač pouze kliknutím do názvu předmětu.
 • Microsoft Teams Rooms jsou jedním z uživatelů schůzky jako uživatel se jménem dle označení učebny. Přinášejí do schůzky zvuk a obraz z točivé kamery.

 • Po spuštění Microsoft Teams Rooms jsou na promítací ploše zobrazeny kamery účastníků a kamera z učebny (vpravo dole).
 • Na učitelském počítači či notebooku se učitel přihlásí ke schůzce a nasdílí obsah (prezentaci v PowerPointu či plochu nebo tabuli Whiteboard).

 • V případě sdílení obsahu lze pro zobrazení ve třídě vybrat režim zobrazení. V panelu schůzky na řídícím minipočítači klikneme do tlačítka … (Další). K dispozici jsou tři volby:
  • Gallery: kombinace sdíleného obsahu a náhledu kamer účastníků v spodním řádku
  • Together Mode: zobrazení účastníků v scéně bez zobrazení sdíleného obsahu
  • Large Gallery:  zobrazení účastníků včetně učebny v galerii bez zobrazení sdíleného obsahu
 • V případě promítání na jedinou plochu je možné nastavit rozložení galerie videí. V panelu schůzky na řídícím minipanelu klikneme do tlačítka za hlasovacím tlačítkem:

  Jsou k dispozici tři volby rozložení galerie:

  • Gallery: zobrazení videí účastníků.
  • Combined view: zobrazení sdíleného obsahu a miniatur účastníků.
  • Presentation: zobrazení pouze prezentovaného obsahu.
 • V případě vhodného nastavení může učitel v panelu Microsoft Teams Rooms vybrat duální zobrazení (sdíleného obsahu a kamer účastníků).
 • Studenti v učebně vidí:
  • na větší promítací ploše nasdílený obsah,
  • na menší promítací ploše kamery online připojených studentů.
 • Pořadí zobrazení lze prohodit v panelu Microsoft Teams Rooms.
 • Studenti slyší z reproduktorů hlasy online připojených studentů.
 • Učitel vidí:
  • na malém LCD displeji kamery online připojených studentů, jejich příspěvky v chatu, seznam, zvednuté ruce,
  • ovládá sdílený obsah (prezentaci, plochu, tabuli) na učitelském počítači či notebooku.
 • Učitel na učitelském počítači či notebooku má vypnutý mikrofon a reproduktor. Jeho hlas a obraz přenáší klopový mikrofon či učebnové mikrofony a kamera.
 • Studenti v učebně mohou použít studentské počítače či notebooky, mají vypnutý mikrofon a reproduktor. Jejich hlasy a obraz přenášejí učebnové mikrofony a kamera.

Scénáře využití

 1. Hybridní výuka se sdílením prezentace v PowerPointu
  • Učitel sdílí v Teams svou prezentaci v PowerPointu.
  • Studenti vidí prezentaci na plátně. Dále si ji mohou zobrazit na svém notebooku v učebně nebo online z domova a v soukromém zobrazení procházet i zrovna nepromítané snímky.
  • Výuku lze nahrávat včetně sdílené prezentace.
 2. Hybridní výuka se sdílením tabule
  • Učitel sdílí v Teams tabuli schůzky nebo kanálu.
  • Studenti vidí tabuli na plátně. Dále si ji mohou zobrazit na svém notebooku v učebně nebo online z domova a v případě, že učitel povolí v aplikaci Microsoft Whiteboard, mohou do tabule kreslit a psát.
  • Tabule se nenahrává. V případě potřeby nahrát tabuli, je možné sdílet plochu a na ní pracovat s desktopovou či webovou aplikací Microsoft Whiteboard.
 3. Hybridní výuka se sdílením plochy
  • Učitel sdílí v Teams plochu.
  • Studenti vidí plochu na plátně. Dále si ji mohou zobrazit na svém notebooku v učebně nebo online z domova.
  • Výuku lze nahrávat včetně sdílené plochy.
 4. Hybridní obhajoby závěrečných prací
  • Studenti s alespoň denním předstihem připraví prezentace v PowerPointu svých obhajob do souborů týmu závěrečných obhajob v Teams.
  • Předseda komise spustí online schůzku závěrečných obhajob a sdílí studentovu prezentaci v PowerPointu.
  • Student přechází u učitelského počítače, kde je přihlášen také předseda komise ke schůzce snímky prezentace. Prezentace je promítána na plátno a je dostupná případným online účastníkům obhajob.

Využití interkativní tabule

 • Do online schůzky s využitím Microsoft Teams Rooms je možné zapojit interaktivní tabuli např. TriumphBoard.
 • Tabule musí být připojena k počítači oběma směry (vysílání obrazu na tabuli – pomocí HDMI, zpětná vazba kreslení na tabuli – pomocí USB).
 • Tabuli řídíme:
  • samostatným počítačem (popř. minipočítačem), na němž je instalována aplikace desktopová Microsoft Whiteboard nebo
  • počítačem, v němž se účastníme online schůzky v Teams, desktopovou aplikaci Microsoft Whireboard zobrazujeme na rozšířené ploše interaktivní tabule
 • Je vhodné využívat tabuli kanálu (předmětu výuky), abychom se snadnou při opakovaném přenosu mohli k tabuli vracet.
 • Tabule využívaná přímo ve schůzce Microsoft Teams se nenahrává. Pokud sdílíme plochu nahrává se jen jedna plocha. Pro nahrávání tabule by bylo nutné umístit tabuli do části nahrávané plochy formou webové aplikace Microsoft Whiteboard (s omezeným rozsahem funkcí).

Zkušenosti

 • Prezentér lze využívat v desktopové aplikaci Teams je po skrytí zobrazení prezentujícího.
 • Titulky anglického vystoupení horší kvality než u běžné Teams online schůzky.

Další odkazy

Weby Vysoké školy ekonomické v Praze využívají pro optimalizaci svého obsahu a poskytovaných služeb cookies. Prosíme o udělení souhlasu s jejich uložením.

Vyberte služby, pro které chcete povolit využívání cookies: