Rubrika: Teams

Breakout Rooms – práce v dílčích skupinách

Breakout Rooms umožňují rozdělit schůzku na dílčí schůzky. Lze je využít např. v jazykové výuce, v brainstormingu a diskuzích. Nyní je lze v Teams simulovat více schůzkami v dílčích kanálech a přidržením hovoru v jednotlivých schůzkách. Asi v říjnu 2020 bude v Teamsech řešeno samostatnou funkcí. Organizátor bude moci přeskakovat mezi dílčími schůzkami.