Rubrika: Teams

Rezervace v Teams

Osobní karta Teams umožňuje zobrazit rezervace uživatele v jeho rezervačních kalendářích, doplnit ruční rezervace a upravit základní nastavení rezervací.

Skupinové místnosti – Breakout Rooms

V online schůzce může organizátor založit skupinové místnosti, v nichž se po otevření místností organizátorem odehrávají dílčí schůzky skupin. Účastníky schůzky lze rozdělit do skupin automaticky nebo ručně.

Upozornění na konec schůzky v Teams

Organizátor je 5 minut před koncem schůzky v Teams upozorněn na blížící se konec schůzky. Po plánovaném konci schůzky nedojde k automatickému ukončení schůzky.

Host v týmu Teams

Do týmu Teams můžeme přizvat hosta mimo organizaci. Může, ale nemusí mít licenci Microsoft 365 v jiné organizaci. V naší organizaci má omezené možnosti, mj. nemůže být vlastníkem týmu.

Emodži v Teams

V názvech týmů, kanálů, příspěvků i příspěvcích v Teams lze využívat emodži.

Připnutí příspěvku v Teams

V příspěvcích kanálu v Teams může libovolný vlastník či člen týmu připnout či odepnout příspěvek. Připnuté příspěvky lze zobrazit v informacích o kanálu.

Hlasování na schůzce v Teams

V rámci kalendářové schůzky v Teams je možné připravit dopředu ankety, v průběhu schůzky je spustit v chatu schůzky a vyhodnotit.

Šablony Microsoft Teams

Pro tvorbu týmu v Teams lze využít šablonu týmu z Teams. Správce Microsoft 365 v organizaci může doplnit vlastní šablony. Šablony obsahují kanály, karty a aplikace týmu. Nezahrnují obsah kanálů či karet.

Weby Vysoké školy ekonomické v Praze využívají pro optimalizaci svého obsahu a poskytovaných služeb cookies. Prosíme o udělení souhlasu s jejich uložením.

Vyberte služby, pro které chcete povolit využívání cookies: